اخبار

حسابرسی کنترل داخلی ناظر بر گزارشگری مالی

حسابرسی کنترل داخلی ناظر بر گزارشگری مالی
هیئت استانداردهای حسابرسی (ASB) زیرمجموعه انجمن حسابداران رسمی امریکا (AICPA) به تازگی یک استاندارد جدید منتشر کرد.

هیئت استانداردهای حسابرسی (ASB) زیرمجموعه انجمن حسابداران رسمی امریکا (AICPA) به تازگی یک استاندارد جدید منتشر کرد و الزاماتی را تعیین و رهنمودی را فراهم ساخت که تنها در مواردی کاربرد دارد که حسابرس به موجب قرارداد، خدمات حسابرسی کنترلهای داخلی ناظر بر گزارشگری مالی (ICFR) همراه با حسابرسی صورتهای مالی ارائه می دهد.
این استاندارد با عنوان «حسابرسی کنترلهای داخلی ناظر بر گزارشگری مالی که با حسابرسی صورتهای مالی یکپارچه است»، برای حسابرسیهای یکپارچه و برای دوره های مالی منتهی به 15 دسامبر 2016 یا بعد از آن لازم الاجرا خواهد بود.

۲۵ آبان ۱۳۹۴ ۱۷:۲۸
Journal of Accountancy |

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید