اخبار

انتشار خبرنامه ماه ژوئن

انتشار خبرنامه ماه ژوئن
خبرنامه جدید استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای بنگاه های کوچک ومتوسط (IFRS for SMEs) به تازگی منتشر شده است.

موضوعهای مطرح شده در این خبرنامه شامل موارد زیر است:
نسخه 2015 دردست انتشار استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای بنگاه های کوچک ومتوسط، مجموعه دردست انتشار مفاد آموزشی این استانداردها، دوره های بعدی کارگاه های آموزش مربیان، گزارش وضعیت ترجمه استانداردها، و نحوه دسترسی به مفاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای بنگاه های کوچک ومتوسط.

۲۹ تیر ۱۳۹۴ ۲۱:۲۱
IFRS |

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید