اخبار

راه های نواورانه برای افزایش شفافیت گزارش حسابرس

راه های نواورانه برای افزایش شفافیت گزارش حسابرس
براساس گزارشی که توسط شورای گزارشگری مالی بریتانیا (FRC) منتشر شده، حسابرسان شرکتهای بریتانیایی در حال یافتن راه های نواورانه برای افزایش شفافیت گزارشهای حسابرسی خود، برای براوردن الزامات طرح شده برای بهبود اطمینان سرمایه گذار هستند.

در گزارش یادشده موارد زیر به عنوان راه های نواروانه به کارگرفته شده نام برده شده اند:
•    افشای شاخصهای مورد استفاده برای اهمیت.
•    افشای اصلاحات اعمال نشده که به کمیته حسابرسی گزارش شده اند.
•    گزارشگری جزئیات یافته های حسابرسی با توجه به ریسکهای شناسایی شده.
•    آزمون تجربی فرایند دامنه یابی حسابرسی از طریق توضیح وسیعتر و جزیی تر.
•    ارائه گزارشهای حسابرسی بهتر از طریق استفاده از نموداردها و گرافها.
•    رسیدگی به موارد افشای تداوم فعالیت در گزارشهای حسابرس.
•    قراردادن نظر حسابرس در ابتدای گزارش، به جای اینکه در انتها درج شود.
•    انتقال مطالب تکراری در توصیف دامنه حسابرسی به یک مرکز اطلاع رسانی اینترنتی.

۱۷ فروردین ۱۳۹۴ ۱۷:۱۶
CGMA |

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید