اخبار

موضوعهای محوری مجله حسابرس در سال 1394

موضوعهای محوری مجله حسابرس در سال 1394
با تصویب عنوان موضوعهای محوری مجله حسابرس در سال 1394 توسط شورای مدیریت مجله، دستور کار حسابرس برای هر شماره در سال آینده تعیین شد.

پژوهشگران و محققانی که مایل به ارسال مطلب برای مجله حسابرس هستند می توانند بر اساس این موضوعها مطالب خود را به مجله حسابرس ارسال کنند.
موضوعهای محوری آینده مجله عبارت است از:
o    شماره 76ـ اردیبهشت 94: تعهد حرفه به منافع عمومی؛ از حرف تا عمل
o    شماره 77ـ تیر 94: استانداردهای حسابداری بخش عمومی
o    شماره 78ـ شهریور 94: گزارشگری اثربخشی کنترلهای داخلی
o    شماره 79ـ آبان 94: حسابداری و حسابرسی واحدهای کوچک و متوسط
o    شماره 80ـ دی 94: اهمیت، ضرورت و چالشهای به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی
o    شماره 81ـ اسفند 94: ضرورت بازنگری در نظام آموزش حسابداری و حسابرسی در انطباق با نیازهای حرفه در سطح بین المللی
o    شماره 82ـ اردیبهشت 95: ابزار نوین مالی و چشم انداز استفاده از آنها

۶ دی ۱۳۹۳ ۱۲:۱۰
حسابرس |

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید