اخبار

مجمع عمومی سالانه سازمان حسابرسی برگزار شد

مجمع عمومی سالانه سازمان حسابرسی برگزار شد
مجمع عمومی سالانه سازمان حسابرسی در تاریخ 1398/6/27 باحضور اعضای مجمع، هیئت عالی نظارت و هیئت عامل سازمان حسابرسی برگزار گردید.

در این جلسه پس از ارائه گزارش عملکرد سازمان توسط مدیرعامل و قرائت گزارش حسابرس و بازرس قانونی توسط هیئت عالی نظارت، صورتهای مالی سازمان به تصویب مجمع رسید. سایر مسائلی که در مجمع عمومی  مطرح شد به شرح زیر است:
• تصویب استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره ۱۴ (رویدادهای پس از تاریخ گزارشگری)،
• تصویب استانداردهای حسابداری:
- شماره ۱۸ (صورتهای مالی جداگانه تجدیدنظرشده سال ۱۳۹۷)،
- شماره ۲۰ (سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته و مشارکتهای خاص تجدیدنظرشده سال ۱۳۹۷)،
- شماره ۳۸ (ترکیبهای تجاری تجدیدنظرشده سال ۱۳۹۷)،
- شماره ۳۹ (صورتهای مالی تلفیقی تجدیدنظشده سال ۱۳۹۷)،
- شماره ۴۰ (مشارکتها)،

- شماره ۴۱ ( افشای منافع در واحدهای تجاری دیگر).
• تصویب استاندارد حسابرسی شماره ۶۲۰ (استفاده از کار کارشناس حسابرس تجدیدنظرشده سال ۱۳۹۷)،
• ضرورت تسریع در ایجاد نهاد ناظر بر حسابرسی،
• گسترش و تسریع استفاده از فناوری اطلاعات در حسابرسی با توجه به تاکید مجدد مجمع عمومی

۲ مهر ۱۳۹۸ ۱۲:۰۹

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید