اخبار

حسابداران آینده

حسابداران آینده
فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) به تازگی یک مجموعه سه بخشی شامل دو گزارش و یک ابزار را با موضوعهای محوری «حسابداران شایسته برای آینده»، «ارزیابی عملکرد مالی»، و «دیدگاهی برای مدیران ارشد اجرایی و عملکرد مالی» منتشر کرد.

گزارش: حسابداران شایسته برای آینده نقشهایی برای دهه آینده
جهان به سرعت در حال تغییر است و وظایف متخصصان حسابداری و امور مالی  نیز تغییر می کند. ماهیت کار انجام¬شده از سوی حسابداران حرفه ای و مشارکت آنها در سازمانها در پاسخ به روندهای مهم کسب و کار، به سرعت در حال تغییر است.
این گزارش وظایفی را معرفی می کند که حسابداران شایسته برای آینده و شاغل در کسب وکار، ممکن است انجام دهند تا در دهه آینده، همچنان برای سازمانهای خود مفید باشند. این وظایف بر مبنای تجربه های رهبران ارشد مالی و کسب و کار، مدیران اجرایی ارشد، روسای هیئت مدیره و دیگر سودبران تهیه شده اند.
همچنین رهبران ارشد مالی تجربه های دست اول خود در زمینه انجام این وظایف را در یک مجموعه از گفتگوهای تصویری به اشتراک می گذارند.
ابزار: ارزیابی عملکرد مالی
عملکرد مالی موثر بخش جدایی ناپذیر از موفقیت بلندمدت سازمان است. بنابراین اطمینان از عملکرد مالی مناسب برای هدفی که نیازهای یک سازمان را براورده می کند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
این ابزار برای استفاده هیئت مدیره و گروه مدیریت طراحی شده تا از گفتگوی هدفمند در زمینه چگونگی پیشرفتهای عملکرد مالی در سازمان، پشتیبانی کند. همچنین به شناسایی حوزه های دارای اولویت برای توسعه بیشتر کمک می کند، که ارزش و مشارکت عملکرد مالی را به بیشترین حد خواهد رساند.
گزارش: دیدگاهی برای مدیران اجرایی ارشد و عملکرد مالی
برنامه کار مدیران مالی ارشد و عملکرد مالی در حال تغییر است. با وجود تقاضای بیشتر از جانب مشتریان و جامعه، دستیابی به رشد پایدار و بلندمدت و خلق ارزش، هرگز تا این اندازه چالش برانگیز نبوده است. این گزارش دیدگاهی برای توسعه عملکرد مالی اثربخش در زمینه رشد تعهدات ناشی از تحول دیجیتالی و تفکر چندسرمایه ای ارائه می دهد. این دیدگاه، تغییر از حسابداری به خاطر ترازنامه به حسابداری برای کسب وکار و خلق ارزش را مطرح می کند.
دیدگاه به طور گسترده تر، مطالب مهمی برای حسابداران حرفه ای شاغل در کسب وکار و حرفه حسابداری دربر دارد. این دیدگاه، تغییر در مهارتها و شایستگیهای حرفه ای، نگرشها و رفتارهای مطلوب موردنیاز برای تصمیمهای اثرگذار را طلب می کند.

۲۷ شهریور ۱۳۹۸ ۱۲:۴۹

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید