اخبار

زیر سوال رفتن کیفیت حسابرسی موسسه های خیریه

زیر سوال رفتن کیفیت حسابرسی موسسه های خیریه
در بررسی جدیدی که از سوی کمیسیون موسسه های خیریه بریتانیا انجام شد، مشخص شد که تنها حدود نیمی از حسابهای موسسه های خیریه بررسی شده، با شاخص بررسی مستقل مراجع انتظام بخشی مطابقت داشتند.

این موضوع به دنبال بررسی کیفیت حسابهای موسسه های خیریه آشکار شد که نشان می داد حسابرسان و بازرسان مستقل در شناسایی خطاهای بااهمیت در حسابهای موسسه های خیریه قصور داشتند.
نمونه ای از حسابهای 296 موسسه خیریه در مقایسه با شاخص بررسی مستقل تهیه شده به وسیله کمیسیون یادشده، بررسی شد تا مشخص شود که آیا کمترین استاندارد بررسی از سوی حسابرسان و بازرسان مستقل رعایت شده است یا خیر. رعایت شاخص به منزله رعایت همه الزامات مطرح شده در بیانیه حرفه ای پیشنهادی موسسه های خیریه (Charities SROP) نیست؛ شاخص تا حدودی این اطمینان را می دهد که الزامات اساسی رعایت شده است.
قصورهای انجام شده شامل گزارشگری ناقص درباره مبادلات با اشخاص وابسته بود. از 77 موردی که این مبادله ها را به طور مناسبی گزارش نکرده بودند، گرچه به احتمال زیاد از قلم افتادگی بوده، هیچ یک از سوی حسابرسان یا بازرسان مستقل به کمیسیون گزارش نشده بودند. این موضوع نگرانیهایی را به وجود آورد که قصور هیئت امنا در مدیریت کردن تضاد منافع نیز گزارش نشده باشد.
در حسابهایی که از سوی حسابرس بررسی شده بود، میزان رعایت شاخص بیشتر از حسابهایی بود که توسط بازرس مستقل بررسی شده بودند. گرچه بازرسانِ دارای صلاحیت، عملکرد بهتری داشتند، تنها در 44درصد از حسابهای بررسی شده توسط بازرسان، شاخص کمیسیون رعایت شده بود. تنها 18درصد از بازرسان بدون صلاحیت، شاخص را رعایت کرده بودند.
مراجع انتظام بخشی در حال همکاری نزدیک با انجمن حسابداران خبره و رسمی (ACCA) و انجمن حسابداران خبره انگلستان و ولز (ICAEW) هستند تا آگاهی اعضای خود در زمینه الزامات حسابداری و گزارشگری موسسه های خیریه را افزایش دهند.

۱۶ شهریور ۱۳۹۸ ۱۴:۴۷

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید