اخبار

افزایش اعتماد در میان بنگاههای کوچک و متوسط در بریتانیا

افزایش اعتماد در میان بنگاههای کوچک و متوسط در بریتانیا
براساس داده های جدید ارائه شده از سوی موسسه سرمایه گذاری هیتاچی (Hitachi CBF)، به رغم هشدارها مبنی بر انقباض اقتصاد و رکود کامل در بریتانیا، به نظر می رسد جامعه کسب وکارهای کوچک با بهبود در رشد پیش بینی شده در هر شش بخش صنعت، پایداری خود را حفظ کرده است. در بخش مالی و حسابداری، درصد کسب وکارهای کوچک که پیش بینی رشد داشته اند، تنها در سه ماه، از 33 درصد به 48 درصد افزایش شدیدی داشته است. در بخش خدمات حقوقی، پیش بینی رشد طی مدت شش ماه گذشته، از 37 درصد به 44 درصد افزایش را نشان داد.

موسسه هیتاچی یک مطالعه آینده نگر با عنوان شاخص کسب وکار (Business Barometer) انجام داده و تصویر لحظه ای از چگونگی وضعیت کسب و کارهای کوچک در هنگام ورود به ماههای پاییز ارائه می دهد. به طور کلی، برای سه ماه منتهی به30 ماه سپتامبر، در حدود یکی از هر دو کسب و کار کوچک (حدود 49 درصد)، موقعیت خود را حفظ کرده اند، و درصد کسب وکارهایی که پیش بینی رشد داشته اند (حدود 35 درصد) دوبرابر کسب وکارهایی است که کاهش یا رکود را پیش بینی کرده اند (حدود 16 درصد). افزون براین، نشانه هایی وجود دارد که کاهش پیش بینی رشد برای کسب وکارهای کوچک طی سه ماهه دوم، که اولین کاهش طی 12 ماه بوده، در حال اصلاح خود است.
 در حالی که در چهار بخش شامل تولید، ساختمان سازی، خرده فروشی و مستغلات، کاهش درخورتوجهی در پیش بینی رشد کسب وکارهای کوچک برای سه ماهه دوم مشاهده شده، به واقع شش بخش صنعتی شاهد افزایش در شمار رهبران کسب وکاری بودند که رشد را پیش بینی کردند. این افزایش در بخشهای خدمات حرفه ای بسیار با اهمیت بوده و شاید نشان می دهد که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (Brexit) در حال فراهم کردن فرصت فعالیت برای کسب وکارهای کوچکی است که خدمات مشاوره مربوط به برنامه ریزی، انتظام بخشی و حسابداری ارائه می کنند.
پیش بینیهای رشد در بخشهای تولید و ساختمان سازی همچنان شاهد کاهش فصل به فصل بوده است، گرچه به طور عجیبی، برای این بخشها، درصد کسب وکارهای کوچکی که پیش بینی رکود داشته اند، از بسیاری از بخشهای دیگر کمتر بود. با توجه به بازده پایین در بازار این بخشها، پژوهش نشان می دهد که صاحبان کسب وکار در بخش تولید و ساختمان سازی جنبه احتیاط را حفظ کرده و بر پایداری کسب وکار تمرکز دارند.
توزیع و حمل و نقل به عنوان تنها بخشهایی ظاهر شده اند که اکنون صاحبان کسب وکارهای کوچک  به جای رشد، رکود را پیش بینی کردند. ممکن است نتیجه زودآیند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نشان دهد که آیا دیدگاه این بخش، انعکاس کوتاه مدتی از نااطمینانی موجود در شرایط کنونی بازار است، یا بخشی از یک روند بلندمدت و عمیقتر را نشان می دهد.

۱۱ شهریور ۱۳۹۸ ۱۰:۵۵

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید