اخبار

اظهارنظر درباره سند گفتگو در زمینه حسابرسی واحدهای با پیچیدگی کمتر

اظهارنظر درباره سند گفتگو در زمینه حسابرسی واحدهای با پیچیدگی کمتر
فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) سند گفتگوی (DP) منتشرشده به وسیله هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB) برای به اشتراک گذاشتن سایر فعالیتهای فدراسیون در حیطه این موضوع، درباره این سند گفتگو اظهارنظر کرده است.

فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) برای تاکید بیشتر بر اهمیت موضوعهای زیرِپوشش سند گفتگوی (DP)  منتشرشده به وسیله هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB) در زمینه حسابرسی واحدهای با پیچیدگی کمتر و همچنین برای به اشتراک گذاشتن سایر فعالیتهای فدراسیون در حیطه این موضوع،  درباره این سند گفتگو اظهارنظر کرده است. 
با وجود تلاشهای چشمگیر بسیاری از سودبران، شامل هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی و فدراسیون بین المللی حسابداران، در مورد استفاده از استانداردهای بین‌المللی حسابرسی (ISAs) برای واحدهای با پیچیدگی کمتر (LCEs) نگرانی وجود دارد. این نگرانیها با استانداردهای بین‌المللی حسابرسی همگام شده، و به¬تازگی طرحهای محلی برای رفع این نگرانیها شکل گرفته است. فدراسیون بین المللی حسابداران این ابتکار هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی در بررسی جامع موقعیت و ترسیم بهترین راه های پیش رو را تحسین می کند.
فدراسیون بین المللی حسابداران به طور کامل تایید می کند که بنگاههای کوچک و متوسط (SMEs) سهم مهمی در مشارکت اقتصادی و اجتماعی دارند. بنگاههای کوچک و متوسط بیش از 85درصد از جمعیت کسب وکار، بیش از نیمی از ارزش افزوده تولیدشده به وسیله بخش خصوصی و دوسوم اشتغال را تشکیل می دهند. بنگاه های کوچک و متوسط از نظر اندازه، مفهوم رشد و هدفهای تجاری ناهمگن هستند، و بخش درخورتوجهی از این بنگاه ها، واحدهای تجاری خانوادگی هستند.
فدراسیون بین‌المللی حسابداران همچنین تصدیق می کند که استانداردهای بین‌المللی حسابرسی از اقتصاد و کسب‌وکارهای قدرتمند در هر اندازه ای، از بزرگترین شرکتهای سهامی عام تا کوچکترین بنگاه‌های کوچک و متوسط، پشتیبانی می‌کند. پذیرش گسترده استانداردهای بین المللی حسابرسی، بدین گونه که در حال حاضر 129 حوزه گزارشگری در حال استفاده از استانداردهای بین المللی حسابرسی یا متعهد به پیاده سازی آنها هستند، بیانگر ارزش و کیفیت این استانداردهاست.
بر این اساس، فدراسیون کلیه سودبران را به شدت تشویق می کند تا به طور مستقیم به این سند گفتگو پاسخ داده یا در پیمایش حسابرسی واحدهای با پیچیدگی کمتر شرکت کنند.

۲ شهریور ۱۳۹۸ ۱۵:۵۰

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید