اخبار

هشت مرحله برای ایجاد برنامه مدیریت مستحکم ریسک بنگاه

هشت مرحله برای ایجاد برنامه مدیریت مستحکم ریسک بنگاه
این مقاله به وسیله کریستوفر آرنولد (Christopher Arnold)، در ژوئیه 2019 ارائه شده است.

این مقاله به وسیله کریستوفر آرنولد (Christopher Arnold)، رئیس بخش بنگاه های کوچک ومتوسط وموسسه های حسابرسی کوچک و متوسط (SME/SMP) و تحقیقات فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) و مونیکا فورستر (Monica Foerster)، رئیس کمیته موسسه های حسابرسی کوچک ومتوسط  فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC SMP) در ژوئیه 2019 ارائه شده است.
مدیریت ریسک برای همه بنگاه ها از جمله موسسه های حسابرسی کوچک ومتوسط بسیار مهم است. این اهمیت هم از نظر محافظت از داراییها، امورمالی و عملیات موسسه و هم همکاری در رعایت رضایت بخش موارد قانونی، حاکمیت شرکتی و تلاش مناسب برقرار است. مدیریت ریسک موثر از شهرت، اعتبار و جایگاه موسسه حمایت می کند.
ایجاد «فرهنگ» مدیریت ریسک در شرکت مهم است. این موضوع بر اهمیت مدیریت ریسک به عنوان بخشی از فعالیتهای روزانه هر یک از کارکنان در کلیه سطوح بنگاه تأکید دارد. هدف از ایجاد فرهنگ مدیریت ریسک، خلق موقعیتی است که شرکا و کارکنان به طور غریزی به دنبال ریسک باشند و آثار آنرا در هنگام تصمیم گیریهای عملیاتی کارامد در نظر بگیرند.
این مقاله بخشی از مجموعه مدیریت ریسک است که مزایا و مراحل ایجاد برنامه مدیریت ریسک را پوشش می دهد.
به کارگیری برنامه مدیریت ریسک فواید بسیاری دارد، که عبارتند از:
• برنامه ریزی راهبردی موثرتر؛
• کنترل بهتر هزینه از طریق افزایش گردش کار، ارزیابی مشتری و فرایندهای تعامل؛
• افزایش سوداوری از طریق کنترل بهتر مشتری و کار؛
• کاهش ریسکهای دعاوی به عنوان نتیجه فرایندها و برنامه های مقابله با احتمالات؛
• افزایش دانش و درک از رویارویی با ریسک؛
• تهیه یک روش منظم، آگاهانه و کامل در تصمیم گیری؛
• اختلال و دوباره کاری کمتر با درک بهتر فرایند کار به وسیله کلیه کارکنان بنگاه؛ و
• صحنه آرایی برای بهبود مستمر در بنگاه.
هشت مرحله برای ایجاد برنامه مدیریت ریسک عبارتند از:
1- پیاده سازی یک چارچوب مدیریت ریسک بر مبنای سیاست ریسک
2- تدوین محتوا
3- شناسایی ریسکها
4- تحلیل و ارزیابی ریسکها
5- تیمار و مدیریت ریسکها
6- اطلاع رسانی و مشورت
7- نظارت و بررسی
8- ثبت کردن


۱۹ مرداد ۱۳۹۸ ۱۱:۴۱

نظرات بینندگان


نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید