ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

اخبار

بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی گزارش سالانه 2018 پیام رئیس هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری همکاری جمعی برای کیفیت

بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی گزارش سالانه 2018 پیام رئیس هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری همکاری جمعی برای کیفیت
پیشرفتهای درخورتوجهی در زمینه پروژه های هیئت در برنامه کار سال 2018 داشتیم که با مشارکت موثر کارشناسان و سودبران هیئت پشتیبانی شد.

نگاهی به سال 2018
یکی از مهمترین کارهایی که هیئت در سال 2018 انجام داد، تلاش برای حمایت از به کارگیری استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 17 (IFRS17)، استاندارد جدید قراردادهای بیمه بود که در سال 2017 منتشر شد.
به دنبال آن بودیم که از نگرانیهایی که ممکن است بنگاهها در زمینه پیاده سازی این استاندارد داشته باشند، آگاه شویم. هیئت، در پایان سال، بحث در مورد تغییرات هدفمند احتمالی را شروع کرد تا بتواند مسئولیت انتقال به استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 17 را تسهیل کند.
درنظر داریم در سال 2019 درباره اصلاحات پیشنهادی نظرخواهی کنیم، ازجمله تعویق پیشنهادی یک ساله در تاریخ اجرای استاندارد 17، به منظور کمک به بنگاههایی که برای اولین بار این استاندارد را به کار می گیرند.
دیگر پیشرفت فنی مهم هیئت در سال 2018، انتشار چارچوب مفهومی تجدیدنظرشده گزارشگری مالی بود. این چارچوب در وهله اول، ابزاری است برای کمک به هیئت در توسعه استانداردها برمبنای مفاهیم یکنواخت، و همچنین سندی سودمند برای بنگاهها، سرمایه گذاران و دیگر افرادی است که با گزارشگری مالی سروکار دارند.
در ماه ژوئن 2018، یک سندگفتگو (DP) منتشر کردیم که اصلاحاتی در طبقه¬بندی ابزار مالی به عنوان بدهی یا حقوق مالکانه مطرح می کند. این سند نظرخواهی، به اصول روشن کننده ای دست یافت که برای پرداختن به پیچیدگی و تنوع رویه های حرفه ای و همچنین الزامهای افزایش یافته در زمینه ارائه و افشا، کمک می کرد. ما نشستهای اطلاع رسانی با سودبران برگزار کردیم و بیش از 100 نامه اظهارنظر دریافت کردیم که اکنون در حال تحلیل این نظرها به منظور تعیین قدمهای بعدی برای پروژه هستیم.
ما به پیشرفتهای مهمی در زمینه مجموعه پروژه های هیئت زیر چتر فراگیر «ارتباط بهتر در گزارشگری مالی» دست یافته ایم. این مجموعه پروژه شامل صورتهای مالی اساسی، نواوری در افشا، گزارش تفسیری مدیریت و دانشنامه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی است. این پروژه ها با هدف ارائه اطلاعات مالی سودمندتر برای سرمایه گذاران، تهیه شده است.
با اقرار به لزوم مدیریت کردن تغییر، اکنون مشغول به انجام تعدادی پروژه هستیم که در وهله اول بر بهبود در زمینه ارائه و افشا، به جای تغییرات در شناسایی و اندازه گیری، متمرکز است. این تغییرات باید برای بنگاههایی که صورتهای مالی خود را تهیه می کنند، درهم ریختگی کمتری ایجاد کند.
سال آینده
هیئت در سال 2019، افزون بر پیشبرد پروژه هایی که پیش از این نام برده شد، دیدگاههای سودبران را در مورد چندین پروژه دیگر گرداوری خواهد کرد. در پاسخ به درخواستهای گروه 20، مراجع انتظام بخشی در واکنش سریع به پروژه تحقیقاتی هیئت در سال 2018 در زمینه آثار احتمالی اصلاح نرخ پیشنهادی بین بانکی (IBOR) بر گزارشگری مالی، در حال تدارک برای جایگزین کردن این نرخ هستند. هیئت یک پروژه تدوین استاندارد را شروع کرده و قصد دارد تا پایان سال اصلاحاتی را در زمینه استاندارد جدید و قبلی ابزار مالی یعنی استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی 9 (IFRS9) و استاندارد بین‌المللی حسابداری 39 (IAS39) منتشر کند.
دو سند مشورت خواهی مهم دیگر که در نظر داریم در سال 2019 منتشر کنیم، در زمینه حسابداری سرقفلی و فعالیتهای مبتنی بر نرخ تنظیم شده است. افزون براین، با مشارکت صمیمانه کمیته تفسیر (IC) استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، به پشتیبانی  از به کارگیری یکپارچه استانداردها ادامه خواهیم داد.
همچنین، بازنگری استاندارد بین المللی گزارشگری مالی برای بنگاههای کوچک و متوسط (IFRS for SMEs) را شروع خواهیم کرد. الزامهای هیئت برای بنگاههایی است که در بورس اوراق بهادار پذیرفته نشده اند.
قدردانی
از اعضای همکار و کارشناسان هیئت و همچنین افرادی که در گروههای مشورتی هیئت مشغول به کار هستند و دیگر سودبران، برای همکاری مستمر قدردانی می کنم.

۱۹ تیر ۱۳۹۸ ۱۳:۴۹
IFRS |

نظرات بینندگان


نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید