ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

اخبار

اصلاحات پیشنهادی در کتاب جیبی فرایند انجام کار

اصلاحات پیشنهادی در کتاب جیبی فرایند انجام کار
کتاب جیبی نظارت بر فرایند انجام کار بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSF) رویه های فرایند انجام کار را بیان می کند که برای هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) و کمیته تفسیر(IC) استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی کاربرد دارد.

کمیته نظارت بر فرایند انجام کار (DPOC) زیرمجموعه هیئت امنای بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، مسئول نظارت بر رعایت رویکردهای فرایند انجام کار از سوی هیئت و کمیته تفسیر می باشد.
کمیته، همچنین رویه های فرایند انجام کار را بازنگری می کند و در صورت نیاز این رویه ها را با توجه به تغییر در توافقهای فرایند انجام کار و اظهارنظرهای سودبران، اصلاح می کند.
جدای از افزودن فرایند انجام کار مربوط به دانشنامه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی به عنوان یک پیوست به کتاب جیبی در سال 2016، کمیته نظارت بر فرایند انجام کار آخرین بار در سال 2013 به طور اساسی کتاب جیبی را اصلاح کرد. بنابراین، کمیته تصمیم گرفته است کتاب جیبی را بازنگری کند تا اطمینان حاصل کند که با توجه به تحولات فرایندهای هیئت و کمیته تفسیر، کتاب جیبی کماکان بهروشها را منعکس می سازد و همچنان برای اهداف تعیین شده مناسب است.
اصلاحات پیشنهادی اصلی در کتاب جیبی شامل موارد زیر هستند:
1- به روزرسانی رویه های مرتبط با تحلیل آثار.
2- روشن ساختن نقش و وضعیت تصمیمات دستورکاری  منتشر شده به وسیله کمیته تفسیر.
(تصمیمهای دستورکاری از آن جا ناشی می شود که کمیته تفسیر در بررسی خود تصمیم بگیرد که نیازی به اصلاح استانداردها نیست. تصمیم دستورکاری، اغلب دربرگیرنده اطلاعات سودمند در به کارگیری استانداردهاست)
3- آماده سازی هیئت از نظرتوانایی برای انتشار تصمیمات دستورکاری خود.
4- نشان دادن این که باید به واحدهای تجاری برای درنظرگرفتن تصمیمات دستورکاری و در صورت نیاز، برای تغییر در رویه حسابداری، زمان کافی داده شود.
5- اصلاح گروه بندی و بازنگری مواد آموزشی تهیه شده به وسیله بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی.
6- اصلاح مشورتخواهی لازم، پیش از اضافه کردن پروژه های مهم به برنامه کار هیئت.
7- روشن ساختن نظارت کمیته نظارت بر فرایند انجام کار مربوط به فرایند انجام کار دانشنامه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، و وارد ساختن شفافیت بیشتر در فرایند بازنگری و تصویب مرتبط با صدور و انتشار به روزرسانیهای دانشنامه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی.
اصلاحات پیشنهادی در بندهای 5 تا 38 بیان شده و در پیوست الف کتاب جیبی تجدیدنظرشده آورده شده است. این تغییرات در کتاب جیبی، با زیرخط دارکردن متن جدید علامت گذاری شده اند و متن حذف شده به صورت خط خورده نشان داده شده است (به غیر از تغییرات مربوط به علائم تجاری و حروف بزرگ).
اصلاحات پیشنهادی، بازنویسی یا تجدیدنظر اساسی در کتاب جیبی را نشان نمی دهد، و دیدگاه کمیته نظارت بر فرایند انجام کار را منعکس می سازد که رویه های کنونی تنظیم شده در کتاب جیبی، کامل و مستحکم هستند.


۱۰ تیر ۱۳۹۸ ۱۴:۱۸
IFRS |

نظرات بینندگان


نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید