ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

اخبار

50 میلیون دلار جریمه برای مؤسسه حسابرسی کی پی ام جی

50 میلیون دلار جریمه برای مؤسسه حسابرسی کی پی ام جی
مؤسسه حسابرسی کی پی ام جی (KPMG) جریمه بی سابقه 50 میلیون دلاری برای حل وفصل اتهامات مربوط به اطلاعات دزدیده شده از هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام (PCAOB) می پردازد.

این اطلاعات، موسسه را از بازرسیهای آینده هیئت مطلع می ساخت. تعدادی از حسابرسان کی پی ام جی نیز در امتحانات کارآموزی تقلب کرده بودند.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC)  موسسه کی پی ام جی را متهم کرد که پس از دریافت اطلاعات دزدیده شده درباره بازرسی از موسسه، که قرار بود به وسیله کمیسیون انجام شود، در کار حسابرسی گذشته خود دست برده است. حکم کمیسیون همچنین نشان می دهد که تعداد زیادی از کارکنان حرفه ای کی پی ام جی در امتحانات داخلی کارآموزی از طریق تقسیم نادرست پاسخها و دستکاری در نتایج آزمون تقلب کرده اند.
موسسه کی پی ام جی پذیرفت برای حل وفصل اتهامات یادشده مبلغ 50 میلیون دلار جریمه بپردازد و مجموعه مفصلی از تعهدات را به گردن بگیرد؛ ازجمله، استفاده از یک مشاور مستقل برای بازنگری و ارزیابی کنترلهای اخلاقی و درستکاری موسسه، و رعایت تعهدات گوناگون.
رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار گفت: "صورتهای مالی باکیفیت که در انطباق با اصول حسابداری و استانداردهای حرفه ای مربوط تهیه و رسیدگی شده اند، اساس بازارهای سرمایه است. کوتاهی اخلاقی کی پی ام جی، به سادگی ناپذیرفتنی است. تصمیم واحد اجرائیات کمیسیون، برای کوتاهیهای گذشته، موسسه کی پی ام جی را مسئول می شناسد، و برای پشتیبانی از بازارها و سرمایه گذاران، نظارت وسیع و مستمر را تامین می کند."
سال گذشته، پنج مقام مسئول پیشین کی پی ام جی با این ادعا که کوشش کرده بودند در وظیفه هیئت نظارت بر شرکتهای سهامی عام برای کشف نقایص حسابرسی در کی پی ام جی، دخالت کنند، متهم شدند. طبق حکم کمیسیون اوراق بهادار که در 17 ژوئن برعلیه کی پی ام جی منتشر شد، کارکنان ارشد یادشده، از آن جا که موسسه در بازرسی های گذشته با نرخ بالای یافته های نقایص حسابرسی روبرو شده و اصلاح آنها در اولویت قرار گرفته بود، فهرستهای محرمانه برنامه بازرسی را رهگیری کرده و به دست آورده بودند. با دردست داشتن داده های هیئت، کارکنان آن زمان کی پی ام جی، برنامه ای ترتیب دادند که کاربرگهای معینی را بعد از صدور گزارش حسابرسی بازنگری و تغییر دهند تا احتمال پیداشدن نقایص در بازرسی را کاهش دهند.
حکم کمیسیون همچنین روشن می سازد حسابرسان حرفه ای کی پی ام جی که امتحانات کارآموزی را گذرانده بودند، پاسخهای خود را برای همکاران خود فرستاده بودند تا به آنان در به دست آوردن نمره قبولی کمک کنند. این امتحانات مربوط به آموزش حرفه ای مستمر و کارآموزی بود که با حکم پیشین کمیسیون به دلیل یافته های نقایص حسابرسی، الزامی شده بود. کارکنان یادشده، تصویری از پاسخهای خود را از طریق نامه الکترونیک یا پاسخهای چاپی ارسال کرده و به همکاران خود داده بودند. این افراد، ازجمله شرکای مسئول هدایت کار، نه-تنها پاسخهای امتحان را برای دیگر شرکا فرستاده بودند، بلکه پاسخها را از کارکنان زیردست گرفته یا به آنان نیز داده بودند.
علاوه بر آن، حکم کمیسیون مشخص می کند که بعضی از کارکنان حرفه ای کی پی ام جی یک کامپیوتر خدمت رسان داخلی را که میزبان امتحانات کارآموزی بود، دستکاری کرده بودند تا نصاب لازم برای قبولی در امتحان را پایین بیاورند. با تغییردادن یک نمره که در یک فراپیوند جاسازی شده بود، آنها به صورت دستی یک نصاب حداقل برای قبولی در امتحان تعیین کرده بودند. کارکنان حرفه ای حسابرسی، بارها نمره قبولی دریافت کرده بودند، در حالی که به کمتر از 25 درصد پرسشها پاسخ درست داده بودند.
علاوه بر پرداخت جریمه 50 میلیون دلاری، کی پی ام جی ملزم شده است کنترلهای داخلی خود را در ارتباط با اخلاق و درستکاری ارزیابی کند، کارکنان حرفه ای حسابرسی را معرفی کند که الزامات اخلاق و درستکاری را در ارتباط با امتحانات کارآموزی در سه سال گذشته نقض کرده اند، و محکومیتهای یک حکم تعلیقی را رعایت کنند. حکم کمیسیون، کی پی ام جی را ملزم می سازد که یک مشاور مستقل را برای بازنگری و ارزیابی کنترلهای اخلاقی و درستکاری موسسه به کارگیرد.

۳ تیر ۱۳۹۸ ۰۹:۴۰
International Accounting Bulletin |

نظرات بینندگان


نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید