اخبار

انتشار رهنمود پیشنهادی درباره اندازه گیری پرداختهای مبتنی برسهم به مشریان

انتشار رهنمود پیشنهادی درباره اندازه گیری پرداختهای مبتنی برسهم به مشریان
هیئت استانداردهای حسابداری مالی امریکا (FASB) پیش نویسی را منتشر ساخت که به طور مشخص در مورد نحوه اندازه گیری پرداختهای مبتنی بر سهم به مشتری رهنمود می دهد.

این پیش نویس، واحدهای تجاری را ملزم می سازد که پرداخت مبتنی بر سهم به مشتری را با استفاده از رهنمود موجود در مبحث ۷۱۸ کمیته تدوین استانداردهای حسابداری هیئت استانداردهای حسابداری مالی (FASB ASC) با عنوان «جبران خدمت مزایای سهمی»، اندازه گیری و طبقه بندی کنند.
بر اساس این پیشنهاد، پرداختهای مبتنی بر سهم به یک مشتری، براساس ارزش منصفانه پرداخت مبتنی بر سهم در تاریخ اعطا، مطابق با مبحث ۷۱۸، اندازه گیری خواهد شد. تاریخ اعطا زمانی است که تأمین کننده و مشتری به تقاهم متقابل درباره شرایط اصلی و شرایط پرداخت پاداش مبتنی بر سهم دست یابند. 

۲۵ فروردین ۱۳۹۸ ۰۹:۱۵
Journal of Accountancy |

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید