ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

اخبار

انتشار سند مشورتخواهی هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی

انتشار سند مشورتخواهی هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی
هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB) درحال مشورتخواهی درباره پیشرفت خود در تهیه پیش نویس رهنمود در مرحله اول پروژه اطمینان بخشی در گزارشگری بیرونی با دامنه گسترده (EER) است. فرصت ارسال نظرات همگانی تا 21 ماه ژوئن سال 2019 تعیین شده است.

گزارشگری بیرونی با دامنه گسترده، شامل اطلاعاتی فراتر و بیشتر از آن چیزی که شرکت طبق قانون و مقررات ملزم به تهیه و افشا است؛ اطلاعات درباره پیامدها، نظام راهبری، مدل کسب وکار، ریسکها، چشم انداز، و راهبردهای شرکت، و آثار اقتصادی، محیطی، اجتماعی، و فرهنگی آن. 
این سند مشورتخواهی (CP)، بخش اول پیشنویس رهنمود برای متخصصانی است که استاندارد بینالمللی خدمات اطمینانبخشی 3000 (ISAE 3000) (تجدیدنظر شده) با عنوان «خدمات اطمینان بخشی غیراز حسابرسی و رسیدگی اجمالی اطلاعات مالی تاریخی» را در خدمات اطمینان بخشی در گزارشگری بیرونی با دامنه گسترده، به کار می گیرند.
هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی به ویژه خواستار نظر افرادی با تجربه عملی در این حوزه در حال رشد گزارشگری است؛ شامل متخصصان و دیگر کارشناسان درگیر در ارائه خدمات، تهیه کنندگان گزارشهای گزارشگری بیرونی با دامنه گسترده، سرمایه گذاران و دیگر استفاده کنندگان، تدوین کنندگان استاندارد و مراجع انتظام بخشی است.
این پیش نویس در مرکز اطلاع رسانی اینترنتی حسابرس، صفحه «آرشیو منابع مهم/ حسابرسی» در دسترس است.

۲۲ اسفند ۱۳۹۷ ۱۲:۱۷
IFAC |

نظرات بینندگان


نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید