ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

اخبار

دعوت به نظرخواهی جهانی درباره مدیریت کیفیت

دعوت به نظرخواهی جهانی درباره مدیریت کیفیت
هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB) به دنبال دریافت نظرات همگانی درباره سه استاندارد مرتبط با هم است که به موضوع مدیریت کیفیت می پردازند.

این پیشنهادها، تغییرات مهمی در چگونگی انتظار از موسسه های حسابداری حرفه ای برای مدیریت کیفیت در حسابرسیها، رسیدگیهای اجمالی، و سایر خدمات اطمینان بخشی و خدمات مرتبط، اعمال می کند.
استانداردهای پیشنهادی، دربرگیرنده یک رویکرد فعال جدید مبتنی بر ریسک، نسبت به  سامانه های اثربخش مدیریت کیفیت موجود در بنگاه هاست، که مبنایی برای کیفیت یکنواخت خدمات تدوین می کند.
رویکرد جدید، مقیاس پذیری استانداردها را بهبود می بخشد، زیرا سیستمی را ارائه می کند که مناسب ماهیت و شرایط بنگاه و خدمات آن طراحی شده است.
فرصت ارسال نظرات تا تاریخ 1 ژوئیه 2019 تعیین شده است.

۱ اسفند ۱۳۹۷ ۱۲:۱۶
IFAC |

نظرات بینندگان


نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید