ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

اخبار

تغییرات پیشنهادی در قانون یکنواخت حسابداری

تغییرات پیشنهادی در قانون یکنواخت حسابداری
انجمن ملی هیئتهای ایالتی حسابداری (NASBA) به تازگی تغییرات پیشنهادی در بخش مقررات نمونه (Sample Rules) در قانون یکنواخت حسابداری (UAA) مربوط به برنامه بررسی همپیشگان را منتشر کرده است.

مقررات پیشنهادی جدید، ماده 7 مقررات نمونه قانون یکنواخت حسابداری را تغییر خواهد داد، و:
•  شامل تعاریف پایه است و انجمن حسابداران رسمی امریکا  (AICPA) و انجمنهای ایالتی حسابداران رسمی را به عنوان سازمانهای حامی تاییدشده، به رسمیت می شناسد.
•  رهنمودهایی برای انتخاب اعضای کمیته نظارت بر بررسی همپیشگان (PROC) ارائه می کند.
•  الزاماتی را روشن سازی می کند که موسسه های حسابرسی باید تا یک تاریخ معین انجام دهند، تا الزامات هیئتهای ایالتی حسابداری در بررسی همپیشگان را رعایت کنند.
•  مدارک خاص مربوط به بررسی همپیشگان را برای موسسه های حسابرسی مشخص می سازد تا در زمانهای مشخص به هیئتهای ایالتی حسابداری داده شود.
این پیشنهاد توسط کمیته اعتباردهی رعایت (CAC) زیرمجموعه انجمن ملی هیئتهای ایالتی حسابداری با مشورت انجمن حسابداران رسمی امریکا و کمیته مشترک انجمن ملی هیئتهای ایالتی حسابداری و انجمن حسابداران رسمی امریکا برای قانون یکنواخت حسابداری (AICPA/NASBA UAAC)، تهیه شده است.

۶ بهمن ۱۳۹۷ ۰۹:۵۸
Journal of Accountancy |

نظرات بینندگان


نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید