ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

اخبار

ارتقای فناوری و مهارتهای تردیدگرایی در حرفه حسابداری

ارتقای فناوری و مهارتهای تردیدگرایی در حرفه حسابداری
هیئت استانداردهای بین المللی آموزش حسابداری (IAESB) به تازگی تغییرات پیشنهادی در استانداردهای بین المللی آموزش حسابداری (IES) در زمینه توسعه حرفه ای مقدماتی و مستمر را به منظور نظرخواهی همگانی منتشر کرد تا مهارتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و تردید حرفه ای را گسترش دهد.

  تجدیدنظرهای پیشنهادی در استانداردهای بین المللی آموزش حسابداری 2، 3، 4، و 8 با عنوان «فناوری  اطلاعات و ارتباطات و تردید حرفه ای» در جهت تقویت تردید حرفه ای به منظور بهبود کیفیت گزارشگری مالی و حسابرسی و توسعه شایستگی ها برای رویارویی با درهم گسیختگیهای احتمالی فناوری اطلاعات و ارتباطات، منتشر شده است. افزون براین، این پیش نویس منعکس کننده داده های دریافتی مهمی از جانب سودبران از جمله، یافته های مشورتخواهی قبلی هیئت درباره اولویتها و راهبرد آینده، دیدگاههای حاصل از نظرسنجی ها، ادبیات حرفه ای و دانشگاهی، میزگردها ، مصاحبه ها، سمینارهای اینترنتی و دیگر موارد نیز هستند.
هیئت مشتاق است نظرات ارائه دهندگان آموزش حسابداری همانند سازمانهای حسابداری حرفه ای، موسسه های حسابداری عمومی و دیگر کارفرمایان، دانشگاهها و ارائه دهندکنندگان آموزش حسابداری و افراد ناظر بر شایستگی حسابداران حرفه ای ازجمله مراجع انتظام بخشی و سازمانهای دولتی را دریافت کند.
مهلت ارسال نظرات تا 4 ماه مارس سال 2019 تعیین شده است. نظرات خود را به مرکز اطلاع رسانی هیئت استانداردهای بین المللی آموزش حسابداری ارسال کنید.
این پیش نویس در مرکز اطلاع رسانی اینترنتی حسابرس صفحه «آرشیو منابع مهم/ آموزش حرفه ای» در دسترس است.

۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۰۹:۴۵
IFAC |

نظرات بینندگان


نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید