ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

اخبار

اصلاحات استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی

اصلاحات استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی
هدف هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی(IPSASB) تنظیم استانداردهای بین المللی حسابداری با کیفیت بالا، سهولت در پذیرش و به کارگیری این استانداردها برای بخش عمومی است.

هیئت در راستای انجام این هدف، استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی (IPSAS) و رهنمودهای کاربردی پیشنهادی (RPGs) را برای به کارگیری در موسسه های بخش عمومی از جمله، دولتهای ملی، محلی و منطقه ای و سازمانهای دولتی مرتبط تهیه می کند.
اصلاحات در استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی 2018، از طریق مجموعه ای از اصلاحات غیرمرتبط، به تغییرات غیرمهم در استانداردها می پردازد.
این سند اصلاحات از دو بخش  تشکیل شده است:
هدف بخش اول اصلاحات در استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی 2018، انجام اصلاحات در استانداردها به منظور پرداختن به مسائل مطرح شده به وسیله سودبران است. اصلاحات منظورشده در بخش اول، از اظهارنظرهای دریافتی از سودبران ناشی می شود.
هدف بخش دوم اصلاحات در استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی 2018، بهبود استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی به منظور همسویی با اصلاحات استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی  (IFRS) برمبنای بهبودهای انجام شده به وسیله هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB)، در پروژه های استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، با عنوان پروژه های «اصلاحات کم دامنه» و تفسیرهای کمیته تفسیر استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSIC) است.
اصلاحات بخش دوم، ناشی از توجه به بهبودهای سالانه و پروژه اصلاحات کم دامنه هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری، و تفسیرهای کمیته تفسیر استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی است.
این سند اصلاحات، در مرکز اطلاع رسانی اینترنتی حسابرس، صفحه «آرشیو منابع مهم/ حسابداری بخش عمومی» در دسترس است.

۱۰ آبان ۱۳۹۷ ۱۲:۴۷
IFAC |

نظرات بینندگان


نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید