ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

اخبار

پشتیبانی از به کارگیری استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 17

پشتیبانی از به کارگیری استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 17
در جلسه ماه اکتبر، هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB)، بازخوردی را که از سودبران درباره استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 17 (IFRS 17) با عنوان «قراردادهای بیمه»، دریافت کرده بود، مورد بحث قرار داد.

این بازخورد، به هیئت و کاشناسان فنی آن اجازه داده است تا نگرانی های مربوط به استقرار استاندارد بین المللی گزارشگری مالی  17 را بهتر درک کنند، و این که آیا گامهای بیشتری، از جمله استانداردگذاری احتمالی، مورد نیاز است.
هیئت همچنان متعهد به کمک به بیمه گذاران در استقرار استاندارد جدید است، و پیش از این اعلام کرده که در صورت لزوم به چالشهای استقرار استاندارد پاسخ خواهد داد. هیئت در جلسه ماه اکتبر، به این موضوع توجه کرد که آیا لازم است به بازخورد دریافتی واکنش نشان دهد؛ اما هیئت درخواستی از کارشناسان دریافت نکرده بود که تصمیمگیری کند که آیا تغییراتی در استاندارد پیشنهاد کند.
در این جلسه، هیئت در مورد معیارهایی که در ارزیابی تغییرات احتمالی به استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 17 استفاده خواهد کرد، توافق کرد، که هر تغییری نباید:
• به اطلاعات کمتری برای سرمایه گذاران منجر شود؛
• فرایندهای اجرایی موجود را مختل کند؛ و
• تاریخ اجرای استانداردی را که برای پاسخگویی به نارسایی ها در طیف گسترده رویه های کنونی حسابداری بیمه لازم است، بدون دلیل به خطر بیندازد.
هیئت درباره این که آیا در ماههای آینده استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره 17 نیاز به تغییرات دارد، بحث خواهد کرد. خیلی زود است که گفته شود این بحثها به پیشنهادی برای تغییر در استاندارد منجر خواهد شد.
اگر لازم بود تغییراتی پیشنهاد شود، هیئت فرایند معمول و درست انجام کار برای استانداردگذاری را دنبال خواهد کرد، که شامل یک مشاوره عمومی می شود.
مطالب جلسه را اینجا ببینید.

۱۰ آبان ۱۳۹۷ ۱۲:۳۲
IFRS |

نظرات بینندگان


نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید