اخبار

مشورتخواهی جهانی هیئت استانداردهای بین المللی اخلاق حرفه ای درخصوص تردید حرفه ای

مشورتخواهی جهانی هیئت استانداردهای بین المللی اخلاق حرفه ای درخصوص تردید حرفه ای
هیئت استانداردهای بین المللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران ) (IESBA به تازگی یک سند مشورتخواهی عمومی با عنوان «تردید حرفه ای- براوردن انتظارات همگانی» منتشر کرده است. فرصت ارسال نظرها تا 15 اوت 2018 تعیین شده است.
این سند در پاسخ به انتظام بخشی و دیگر بازخوردهای دریافتی از ذینفعان در مورد این موضوع، موارد زیر را بررسی می کند:
الف- ویژگیهای رفتاری دربرگرفته شده در تردید حرفه ای؛
ب- آیا همه حسابداران حرفه ای باید این ویژگیهای رفتاری را به کار گیرند؟
ج- آیا در آینده آیین بین المللی اصول اخلاق حرفه ای برای حسابداران (شامل استانداردهای بین المللی استقلال)، برای پاسخگویی به رفتارهای همراه با به کارگیری تردید حرفه ای مناسب، باید توسعه یابد؟
هیئت در نظر دارد از طریق این نواوری، به کارگیری اثربخش تردید حرفه ای به وسیله حسابرسان را نیز تقویت کند.
این سند مشورتخواهی در پی هماهنگیهای نزدیک بین هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB) و هیئت استانداردهای بین المللی آموزش حسابداری (IAESB) و با مشورتخواهی از گروه مشورتی زیرمجموعه هیئت استانداردهای بین المللی اخلاقه حرفه ای برای حسابداران تهیه شده است.
این سند مبنای گفتگو با گستره وسیعی از ذینفعان در مجموعه ای از سه میزگرد جهانی خواهد شد که در 11 ژوئن در واشنگتن آمریکا، 15 ژوئن در پاریس فرانسه و در 12  ژوئیه در توکیوی ژاپن برگزار خواهد شد.
این سند مشورتخواهی در مرکز اطلاع رسانی اینترنتی حسابرس، صفحه «آرشیو منابع مهم/ اخلاق حرفه ای» در دسترس است.
 
۱۹ خرداد ۱۳۹۷ ۱۰:۲۹
IFAC |

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید