ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

اخبار

انتشار مطالب آموزشی جدید برای استاندارد بین المللی گزارشگری مالی برای بنگاه های کوچک ومتوسط

انتشار مطالب آموزشی جدید برای استاندارد بین المللی گزارشگری مالی برای بنگاه های کوچک ومتوسط
بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSF) به تازگی اقدام به انتشار سه نمونه اول از 35 مجموعه آموزشی کرده است که برای پشتیبانی از اشخاصی طراحی شده است که در حال یادگیری، به کارگیری یا مطالعه صورتهای مالی تهیه شده بر اساس ضوابط تعیین شده به وسیله استاندارد بین المللی گزارشگری مالی برای بنگاه های کوچک ومتوسط (IFRS for SMEs) هستند.
هر کدام از این 35 مجموعه، یکی از 35 بخش استاندارد بین المللی گزارشگری مالی برای بنگاه های کوچک ومتوسط اصلاح شده را پوشش می دهد و شامل موارد زیر است:
• الزامات- متن کامل بخشی از استاندارد بین المللی گزارشگری مالی برای بنگاه های کوچک ومتوسط که همراه با یادداشتها و مثالهای افزوده شده، بازتولید شده است. یادداشتها و مثالها برای توضیح و تشرح الزامات استاندارد تهیه شده اند؛
• براوردهای و دیگر قضاوتهای درخورتوجه- گفتگویی درباره براوردهای و دیگر قضاوتهای درخورتوجه که احتمال می رود در حسابداری مبادله ها و رویدادها در زمان به کارگیری استاندارد بین المللی گزارشگری مالی برای بنگاه های کوچک ومتوسط، انجام شوند؛
• مقایسه با نسخه کامل استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی- خلاصه ای از تفاوتهای اصلی بین استاندارد بین المللی گزارشگری مالی برای بنگاه های کوچک ومتوسط و استانداردهای متناظر از نسخه کامل استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی؛
• دانش خود را بیازمایید- پرسشهای چندگزینه ای، همراه با پاسخ، که برای آزمودن دانش یادگیرنده درباره الزامات استاندارد بین المللی گزارشگری مالی برای بنگاه های کوچک ومتوسط طراحی شده اند؛ و
• دانش خود را به کار بگیرید- مطالعات موردی، همراه با راه حلها، که برای توسعه مهارتهای موردنیاز برای ثبت حسابهای مربوط به مبادله ها و رویدادها، مطابق با استاندارد بین المللی گزارشگری مالی برای بنگاه های کوچک ومتوسط، طراحی شده اند.
برای دسترسی به این مجموعه های آموزشی اینجا کلیک کنید.
بقیه مجموعه های آموزشی طی ماه های آینده منتشر خواهد شد.
 
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۰:۳۶
IFRS |

نظرات بینندگان


نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید