ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

اخبار

انتشار برنامه کار دوساله هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اعتباربخشی

انتشار برنامه کار دوساله هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اعتباربخشی
هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اعتباربخشی (IAASB) به تازگی و در پی یک فرایند مشورتخواهی عمومی از ذینفعان، برنامه کار هیئت برای سالهای 2017 و 2018 را منتشر کرد.
همچنین با انتشار ضمیمه «راهبرد سالهای 2015 تا 2019: انجام تعهدمان به منافع همگانی در یک جهان در حال رشد»، تداوم اعتبار اهداف راهبردی هیئت نیز تایید شد.
برنامه کار، به وسیله سه هدف راهبردی اساسی تعیین شده در استراتژی پنج ساله، هدایت می شود:
تمرکز مداوم بر استانداردهای بین المللی حسابرسی (ISAs) به عنوان مبنای حسابرسیهای باکیفیت؛
اهمیت استانداردهای هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اعتباربخشی برای سایر خدمات به منظور پاسخ به نیازهای نوپدید ذینفعان؛ و
هدف هیئت برای تقویت همکاری با دیگران به منظور پاسخ به مسائل منافع همگانی مرتبط با کار هیئت.
آرنولد شیلدر (Arnold Schilder) رئیس هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اعتباربخشی در این باره گفت: "اهداف راهبردی هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اعتباربخشی به ارتقای کیفیت حسابرسی کمک می کنند. هدف از توسعه استانداردها و رهنمودها، ارتقای متعاقب کیفیت حسابرسی و حفظ اطمینان نسبت به حسابرسی و حسابرس است. پاسخ دهندگان به مشورتخواهی بر اهمیت توجه به مباحث مهمی تاکید کردند که در حسابرسی با کیفیت بالا در محیط در حال تغییر کسب وکار  سهم دارند، و از پیچیدگی، فناوری، و نیاز برای اعتبار پیوسته حسابرسی تاثیر میپذیرند. "
اولویتهای برنامه کار
برنامه کار، پاسخگویی به مناسبترین مسائل مربوط به منافع همگانی را اولویت بندی کرده است. هیئت همچنین در حال بررسی چگونگی جاسازی کیفیت در نحوه رویکرد بنگاه ها به حسابرسی و سایر خدمات زیرمجموعه استانداردهای بین المللی منتشر شده توسط هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اعتباربخشی است. هیئت بر اهمیت توجه به نگرانیهای موسسه های حسابرسی کوچک ومتوسط (SMPs) شامل توجه به چگونگی به کارگیری موثر استانداردهای حسابرسی در حسابرسی بنگاه های کوچک ومتوسط و استانداردهایی برای پشتیبانی از سایر خدمات ارائه شده توسط موسسه های حسابرسی کوچک ومتوسط، واقف است.
هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اعتباربخشی همچنین یک جدول انطباق از پروژه های جاری بر روی مرکز اطلاع رسانی اینترنتی خود منتشر خواهد کرد. این جدول برای حفظ شفافیت در زمینه پیشرفت کار، به طور فصلی به روز رسانی خواهد شد.
این برنامه کار همراه با ضمیمه راهبرد سالهای 2015 تا 2019 و مبنای نتیجه گیری، در مرکز اطلاع رسانی اینترنتی حسابرس، صفحه «آرشیو منابع مهم/ حسابرسی» در دسترس هستند.
۱۵ اسفند ۱۳۹۵ ۰۹:۵۲
IFAC |

نظرات بینندگان


نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید