نمایش فایل

اهمیت گزارشگری مالی در محیط جهان امروز، نشست هیئت امنای بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در مونیخ آلمان

توضیح مختصر
ناشر: IFRS زبان: فارسی