نمایش فایل

موسسه های حسابرسی را تنها به حسابرسی محدود نکنیم

توضیح مختصر
ناشر: IFAC/ زبان: فارسی
توضیحات

اخبار اخیر درمورد برخی از سقوطهای شرکتهای مطرحی مانند کاریلیون (Carillion) در بریتانیا، هنوز هم موجب تقویت فراخوانها برای تجزیه چهار موسسه بزرگ حسابداری دیلویت (Deloitte)، یی­ وای (EY)، کی­ پی­ ام­ جی (KPMG) و پی ­دبلیوسی (PwC) است؛ برای افزایش رقابت در میان آنها و محدود کردن موسسه­ های حسابرسی، تنها به موسسه­ هایی که حسابرسی انجام می­ دهند. پیشنهادهایی مبنی بر اینکه شبکه­های بزرگ حسابرسی جهانی، بسیار گسترده، بیش از حد متنوع، یا بیش از حد در تاروپود بازارهای مالی درهم ­تنیده­ اند، زیاد است.