ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

نمایش فایل

قراردادهای زیانبار؛ در یک نگاه

توضیح مختصر
ناشر: IFRS/ زبان: فارسی
توضیحات

هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری (IASB)، پیشنهادی را مطرح کرده است تا مشخص کند که در استاندارد بین‌المللی حسابداری 37 (IAS 37) باعنوان «ذخایر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی»، بنگاه‌ها در ارزیابی اینکه آیا یک قرارداد زیانبار است، نه تنها هزینه‌های افزایشی، بلکه باید همه هزینه‌هایی را که به‌طور مستقیم به قرارداد مربوط است، در نظر بگیرند. این روشن‌سازی، ممکن است به‌طور خاص بر بنگاه‌های خدماتی، تولیدی و ساخت‌وساز تاثیرگذار باشد. چانگ ووسو (Chungwoo Suh)، عضو هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری، تغییرهای پیشنهادی و دلایل آنها را توضیح می‌دهد.