ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

نمایش فایل

سند مشورتخواهی درباره گزارشگری بیرونی با دامنه گسترده

توضیح مختصر
ناشر: IAASB/ زبان: انگلیسی