ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

نمایش فایل

چارچوب توصیفی شایستگی برای کاردانان فنی حسابداری

توضیح مختصر
ناشر: IFAC/ زبان: انگلیسی