ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

نمایش فایل

راهبرد پیشنهادی برای سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ و برنامه کاری برای سالهای 2020 و 2021 هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی

توضیح مختصر
ناشر: IAASB/ زبان: انگلیسی