ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

نمایش فایل

چارچوب افشای کیفیت حسابرسی

توضیح مختصر
ناشر: CAQ/ زبان: انگلیسی