ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

نمایش فایل

گزارش با عنوان «توانمندسازی نقش حسابداران در مدیریت اثربخش ریسک بنگاه»

توضیح مختصر
ناشر: IFAC/ زبان: انگلیسی