ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

نمایش فایل

طرز فکر حسابداران خبره و مبارزه با فساد

توضیح مختصر
ناشر: IFAC/ زبان: فارسی
توضیحات

در متون سازمان شفافیت بین المللی، شاخص درک فساد بیش از دوسوم از 176 کشور  رتبه بندی شده (نزدیک به 69%) در سال 2016 نمره ای زیر 50 از 100 بوده است. 
به این ترتیب، به وضوح روشهایی برای مقابله با فساد جهانی وجود دارد.
در اوایل سال جاری، فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) نقش مثبتی برای حرفه حسابداری در مقابله با فساد درنظر گرفت، و سه عرصه اساسی اقدام را تعریف کرد: 1- تلاش  مبتنی بر همکاری در تمامی بخشها، 2- مدیریت مالی عمومی شفاف و پاسخگو، و 3- پشتیبانی  از منافع عمومی، پذیرش بیشتر عمومی برای استانداردهای بین المللی باکیفیت در مورد گزارشگری مالی، حسابرسی، و اخلاق.