ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

نمایش فایل

چگونه حرفه جهانی حسابداری برای دستیابی به هدفهای توسعه پایدار سازمان ملل متحد نقش ایفا میکند؟

توضیح مختصر
ناشر: IFAC/ زبان: فارسی
توضیحات

فساد، فقر، بی عدالتی و تغییرهای آب و هوایی، برخی از اساسی ترین چالشها در جهان هستند که اغلب ممکن است چاره پذیر نباشند.
در چنین زمینه ای، اعتماد عمومی نسبت به دولت و کسب و کار کاهش می یابد. نهادهای دولتی به طور فزایندهای غیرقابل اعتماد می شوند و شهروندان با قدرت بیشتری نسبت به گذشته، خواستار آن هستند که مدیران اجرایی در مورد تغییرهایی که جامعه را در کل به پیش می راند، نقش هدایت کننده ای ایفا کنند. با توجه به این پس زمینه، فرصت خوبی برای دولت و جامعه به منظور ایجاد گامهای سازنده در زمینه  کسب و کار، با یک تلاش هماهنگ جهانی برای رسیدن به پیشرفت، وجود دارد.