ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

جزئیات نظرسنجی

آیا با محکمترکردن الزامات آموزش حرفه‌ای مستمر موافقید؟

۱ بهمن ۱۳۹۷

۳۰ بهمن ۱۳۹۷

کدعنوانتعداد انتخاب
326
بسیار موافقم
 72.8%
91
327
اقدام مفیدی است
 24.8%
31
328
سودی ندارد
 2.4%
3
329
مخالفم
 0%
0
  125 رای