ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

جزئیات نظرسنجی

آیا با محکمترکردن الزامات آموزش حرفه‌ای مستمر موافقید؟

۱ بهمن ۱۳۹۷

۳۰ بهمن ۱۳۹۷

کدعنوانتعداد انتخاب
326
بسیار موافقم
 71.9%
92
327
اقدام مفیدی است
 25.8%
33
328
سودی ندارد
 2.3%
3
329
مخالفم
 0%
0
  128 رای