ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

جزئیات نظرسنجی

مطالب اصلی مجله حسابرس به عنوان یک مجله حسابداری حرفه ای به چه حوزه هایی از حسابداری باید اختصاص یابد؟

۱۹ آذر ۱۳۹۷

۳۰ بهمن ۱۳۹۷

کدعنوانتعداد انتخاب
317
حسابداری مالی و حسابرسی
 24.6%
34
318
حسابداری و حسابرسی بخش عمومی
 5.8%
8
319
حسابداری مدیریت
 7.2%
10
320
حسابرسی داخلی و حسابرسی عملکرد
 5.8%
8
321
همه
 56.5%
78
  138 رای