ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

جزئیات نظرسنجی

مجله حسابرس به عنوان مجله حسابداری حرفه ای باید مخاطبان اصلی خود را چه کسانی قلمداد کند؟

۱۹ آذر ۱۳۹۷

۳۰ بهمن ۱۳۹۷

کدعنوانتعداد انتخاب
312
حسابرسان و حسابداران حرفه ای (حرفه)
 22%
33
313
مدیران و حسابداران بخش خصوصی (صنعت)
 7.3%
11
314
مدیران و حسابداران بخش عمومی (بخش عمومی)
 7.3%
11
315
دانشجویان و استادان حسابداری (دانشگاه)
 12.7%
19
316
همه
 50.7%
76
  150 رای