ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

جزئیات نظرسنجی

به نظر شما در ترکیب مطالب مجله حسابداری حرفه ای، کدامیک خواندنی تر است؟

۱۹ آذر ۱۳۹۷

۳۰ بهمن ۱۳۹۷

کدعنوانتعداد انتخاب
302
خبر
 21.3%
40
303
مصاحبه
 14.4%
27
304
میزگرد
 12.8%
24
305
مقاله
 40.4%
76
306
مطالب عمومی
 11.2%
21
  188 رای