تقویم حسابرس

آذر ۱۴۰۰
November - December 2021
ربيع الثاني - جمادي الاولي - ١٤٤٣
۱. فروردین
۲. اردیبهشت
۳. خرداد
۴. تیر
۵. اَمرداد
۶. شهریور
۷. مهر
۸. آبان
۹. آذر
۱۰. دی
۱۱. بهمن
۱۲. اسفند
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۹
20
١٤
۳۰
21
١٥
۱
22
١٦
۲
23
١٧
۳
24
١٨
۴
25
١٩
۵
26
٢٠

۶
27
٢١
۷
28
٢٢
۸
29
٢٣
۹
30
٢٤
۱۰
01
٢٥
۱۱
02
٢٦
۱۲
03
٢٧

۱۳
04
٢٨
۱۴
05
٢٩
۱۵
06
٠١
۱۶
07
٠٢
۱۷
08
٠٣
۱۸
09
٠٤
۱۹
10
٠٥

۲۰
11
٠٦
۲۱
12
٠٧
۲۲
13
٠٨
۲۳
14
٠٩
۲۴
15
١٠
۲۵
16
١١
۲۶
17
١٢

۲۷
18
١٣
۲۸
19
١٤
۲۹
20
١٥
۳۰
21
١٦
۱
22
١٧
۲
23
١٨
۳
24
١٩
مناسبت های ماه آذر
 • ۱ آذر برگزاری دوره آموزشی از 1 آذر تا 30 آذر سال 1399
 • ۴ آذر پنجمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق
 • ۶ آذر نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تجارت جهانی، اقتصاد، دارایی و علوم اجتماعی
 • ۹ آذر دهمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری
 • ۱۱ آذر اولین سمپوزیوم ملی حسابداری ایران
 • ۱۵ آذر برگزاری پنجمین دوره دکترای مدیریت با گرایش حسابداری
 • ۱۶ آذر نوزدهمین همایش ملی حسابداری ایران
 • ۲۰ آذر دومین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
 • ۲۴ آذر نخستین کنگره سراسری جامعه حسابداری و علوم مالی ایران
 • ۲۵ آذر دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت امور مالی، تجارت، بانک، اقتصاد و حسابداری
 • ۲۶ آذر وبینار بزرگ مباحث کاربردی حسابداری
 • ۲۹ آذر اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت، حسابداری و اقتصاد
 • ۳۰ آذر یازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه
 • ۳۰ آذر ششمین کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نوین در مدیریت، حسابداری و کارافرینی