تقویم حسابرس

بهمن ۱۴۰۱
January - February 2023
جمادي الثانيه - رجب - ١٤٤٤
۱. فروردین
۲. اردیبهشت
۳. خرداد
۴. تیر
۵. اَمرداد
۶. شهریور
۷. مهر
۸. آبان
۹. آذر
۱۰. دی
۱۱. بهمن
۱۲. اسفند
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۱
21
٢٨
۲
22
٢٩
۳
23
٠١
۴
24
٠٢
۵
25
٠٣
۶
26
٠٤
۷
27
٠٥

۸
28
٠٦
۹
29
٠٧
۱۰
30
٠٨
۱۱
31
٠٩
۱۲
01
١٠
۱۳
02
١١
۱۴
03
١٢

۱۵
04
١٣
۱۶
05
١٤
۱۷
06
١٥
۱۸
07
١٦
۱۹
08
١٧
۲۰
09
١٨
۲۱
10
١٩

۲۲
11
٢٠
۲۳
12
٢١
۲۴
13
٢٢
۲۵
14
٢٣
۲۶
15
٢٤
۲۷
16
٢٥
۲۸
17
٢٦

۲۹
18
٢٧
۳۰
19
٢٨
۱
20
٢٩
۲
21
٣٠
۳
22
٠١
۴
23
٠٢
۵
24
٠٣
مناسبت های ماه بهمن
  • ۲۱ بهمن هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری