تقویم حسابرس

مرداد ۱۳۹۹
July - August 2020
ذوالحجه - محرم - ١٤٤١
۱. فروردین
۲. اردیبهشت
۳. خرداد
۴. تیر
۵. مرداد
۶. شهریور
۷. مهر
۸. آبان
۹. آذر
۱۰. دی
۱۱. بهمن
۱۲. اسفند
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۸
18
٢٦
۲۹
19
٢٧
۳۰
20
٢٨
۳۱
21
٢٩
۱
22
٠١
۲
23
٠٢
۳
24
٠٣

۴
25
٠٤
۵
26
٠٥
۶
27
٠٦
۷
28
٠٧
۸
29
٠٨
۹
30
٠٩
۱۰
31
١٠

۱۱
01
١١
۱۲
02
١٢
۱۳
03
١٣
۱۴
04
١٤
۱۵
05
١٥
۱۶
06
١٦
۱۷
07
١٧

۱۸
08
١٨
۱۹
09
١٩
۲۰
10
٢٠
۲۱
11
٢١
۲۲
12
٢٢
۲۳
13
٢٣
۲۴
14
٢٤

۲۵
15
٢٥
۲۶
16
٢٦
۲۷
17
٢٧
۲۸
18
٢٨
۲۹
19
٢٩
۳۰
20
٣٠
۳۱
21
٠١

مناسبت های ماه مرداد
  • ۱۳ مرداد ششمین همایش ملی پژوهشهای نوین در حوزه علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری ایران
  • ۱۳ مرداد وبینار آموزشی نظام مالیاتی
  • ۱۶ مرداد چهارمین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری ایران
  • ۲۰ مرداد هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب وکار
  • ۲۲ مرداد وبینار چالشهای و راهکارهای پیاده سازی استاندارد شماره 35 مالیات بر درآمد
  • ۲۳ مرداد سومین کنفرانس بین المللی مدیریت امور مالی، تجارت، بانک، اقتصاد و حسابداری
  • ۲۵ مرداد سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، تجارت جهانی، اقتصاد، دارایی و علوم اجتماعی، ۲۵ مرداد ۱۳۹۹