تقویم حسابرس

بهمن ۱۳۹۹
January - February 2021
جمادي الثانيه - رجب - ١٤٤٢
۱. فروردین
۲. اردیبهشت
۳. خرداد
۴. تیر
۵. مرداد
۶. شهریور
۷. مهر
۸. آبان
۹. آذر
۱۰. دی
۱۱. بهمن
۱۲. اسفند
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۷
16
٠٢
۲۸
17
٠٣
۲۹
18
٠٤
۳۰
19
٠٥
۱
20
٠٦
۲
21
٠٧
۳
22
٠٨

۴
23
٠٩
۵
24
١٠
۶
25
١١
۷
26
١٢
۸
27
١٣
۹
28
١٤
۱۰
29
١٥

۱۱
30
١٦
۱۲
31
١٧
۱۳
01
١٨
۱۴
02
١٩
۱۵
03
٢٠
۱۶
04
٢١
۱۷
05
٢٢

۱۸
06
٢٣
۱۹
07
٢٤
۲۰
08
٢٥
۲۱
09
٢٦
۲۲
10
٢٧
۲۳
11
٢٨
۲۴
12
٢٩

۲۵
13
٠١
۲۶
14
٠٢
۲۷
15
٠٣
۲۸
16
٠٤
۲۹
17
٠٥
۳۰
18
٠٦
۱
19
٠٧
مناسبت های ماه بهمن
  • ۱۲ بهمن سومین وبینار اجرایی حسابرسی داخلی و ارزیابی عملکرد با بهره‌گیری از سامانه
  • ۱۵ بهمن هفتمین کنفرانس بین المللی ترفندهای مدرن مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری با رویکرد رشد کسب وکارها
  • ۲۳ بهمن چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
  • ۲۴ بهمن نهمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه
  • ۳۰ بهمن همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری و امور مالی
  • ۳۰ بهمن پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران
  • ۳۰ بهمن چهارمین همایش بین المللی دانش و فناوری هزاره سوم اقتصاد، مدیریت و حسابداری ایران
  • ۳۰ بهمن دوازدهمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
  • ۳۰ بهمن ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی