تقویم حسابرس

بهمن ۱۳۹۸
January - February 2020
جمادي الاولي - جمادي الثانيه - ١٤٤١
۱. فروردین
۲. اردیبهشت
۳. خرداد
۴. تیر
۵. مرداد
۶. شهریور
۷. مهر
۸. آبان
۹. آذر
۱۰. دی
۱۱. بهمن
۱۲. اسفند
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۸
18
٢٢
۲۹
19
٢٣
۳۰
20
٢٤
۱
21
٢٥
۲
22
٢٦
۳
23
٢٧
۴
24
٢٨

۵
25
٢٩
۶
26
٣٠
۷
27
٠١
۸
28
٠٢
۹
29
٠٣
۱۰
30
٠٤
۱۱
31
٠٥

۱۲
01
٠٦
۱۳
02
٠٧
۱۴
03
٠٨
۱۵
04
٠٩
۱۶
05
١٠
۱۷
06
١١
۱۸
07
١٢

۱۹
08
١٣
۲۰
09
١٤
۲۱
10
١٥
۲۲
11
١٦
۲۳
12
١٧
۲۴
13
١٨
۲۵
14
١٩

۲۶
15
٢٠
۲۷
16
٢١
۲۸
17
٢٢
۲۹
18
٢٣
۳۰
19
٢٤
۱
20
٢٥
۲
21
٢٦
مناسبت های ماه بهمن
 • ۳ بهمن نهمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
 • ۴ بهمن چهارمین همایش ملی پژوهشهای مدیریت
 • ۱۶ بهمن هفتمین همایش استانداردهای جدید حسابداری ایران
 • ۱۷ بهمن ششمین همایش ملی پژوهشهای نوین در حوزه علوم مدیریت و حسابداری ایران
 • ۱۷ بهمن دومین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری با رویکرد نقش ایران در توسعه خاورمیانه
 • ۱۷ بهمن ششمین همایش ملی مدیریت و حسابداری
 • ۲۰ بهمن چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری
 • ۲۴ بهمن دومین کنفرانس بین المللی نواوری در مدیریت کسب وکار و اقتصاد
 • ۲۴ بهمن چهارمین کنفرانس ملی پژوهش در حسابداری و مدیریت
 • ۲۴ بهمن اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، تجارت جهانی، اقتصاد، دارایی و علوم اجتماعی
 • ۲۴ بهمن چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، بانکداری و اقتصاد نوین
 • ۲۶ بهمن چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم