تقویم حسابرس

خرداد ۱۳۹۹
May - June 2020
رمضان - شوال - ١٤٤١
۱. فروردین
۲. اردیبهشت
۳. خرداد
۴. تیر
۵. مرداد
۶. شهریور
۷. مهر
۸. آبان
۹. آذر
۱۰. دی
۱۱. بهمن
۱۲. اسفند
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۷
16
٢٢
۲۸
17
٢٣
۲۹
18
٢٤
۳۰
19
٢٥
۳۱
20
٢٦
۱
21
٢٧
۲
22
٢٨

۳
23
٢٩
۴
24
٠١
۵
25
٠٢
۶
26
٠٣
۷
27
٠٤
۸
28
٠٥
۹
29
٠٦

۱۰
30
٠٧
۱۱
31
٠٨
۱۲
01
٠٩
۱۳
02
١٠
۱۴
03
١١
۱۵
04
١٢
۱۶
05
١٣

۱۷
06
١٤
۱۸
07
١٥
۱۹
08
١٦
۲۰
09
١٧
۲۱
10
١٨
۲۲
11
١٩
۲۳
12
٢٠

۲۴
13
٢١
۲۵
14
٢٢
۲۶
15
٢٣
۲۷
16
٢٤
۲۸
17
٢٥
۲۹
18
٢٦
۳۰
19
٢٧

۳۱
20
٢٨
۱
21
٢٩
۲
22
٣٠
۳
23
٠١
۴
24
٠٢
۵
25
٠٣
۶
26
٠٤
مناسبت های ماه خرداد
 • ۷ خرداد نخستین همایش ملی تحقیقات کاربردی در اقتصاد پویا، مدیریت و حسابداری نوین
 • ۸ خرداد هفتمین همایش ملی پژوهشهای مدیریت و علوم انسانی در ایران
 • ۱۰ خرداد دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، تجارت جهانی، اقتصاد، دارایی و علوم اجتماعی
 • ۱۶ خرداد هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه
 • ۱۷ خرداد ششمین همایش بین المللی مطالعات اقتصادی و مدیریت در جهان اسلام
 • ۲۰ خرداد پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی
 • ۲۱ خرداد دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب وکار و اقتصاد
 • ۲۲ خرداد دهمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
 • ۲۲ خرداد ششمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری
 • ۲۳ خرداد کنفرانس پژوهشهای کاربردی در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
 • ۲۴ خرداد چهارمین کنفرانس ملی پژوهش در حسابداری و مدیریت
 • ۲۴ خرداد کنفرانس بین المللی مدلها و تکنیکهای کمی در مدیریت
 • ۲۷ خرداد اولین کنفرانس حسابداری و مدیریت
 • ۲۹ خرداد دومین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری با رویکرد نقش ایران در توسعه خاورمیانه