ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

تقویم حسابرس

مهر ۱۳۹۸
September - October 2019
محرم - صفر - ١٤٤١
ماه قبلی ماه بعدی
۱-فروردین
۲-اردیبهشت
۳-خرداد
۴-تیر
۵-مرداد
۶-شهریور
۷-مهر
۸-آبان
۹-آذر
۱۰-دی
۱۱-بهمن
۱۲-اسفند
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۳۰
21
٢١
۳۱
22
٢٢
۱
23
٢٣
۲
24
٢٤
۳
25
٢٥
۴
26
٢٦
۵
27
٢٧

۶
28
٢٨
۷
29
٢٩
۸
30
٠١
۹
01
٠٢
۱۰
02
٠٣
۱۱
03
٠٤
۱۲
04
٠٥

۱۳
05
٠٦
۱۴
06
٠٧
۱۵
07
٠٨
۱۶
08
٠٩
۱۷
09
١٠
۱۸
10
١١
۱۹
11
١٢

۲۰
12
١٣
۲۱
13
١٤
۲۲
14
١٥
۲۳
15
١٦
۲۴
16
١٧
۲۵
17
١٨
۲۶
18
١٩

۲۷
19
٢٠
۲۸
20
٢١
۲۹
21
٢٢
۳۰
22
٢٣
۱
23
٢٤
۲
24
٢٥
۳
25
٢٦
مناسبت های ماه : مهر
  • ۳ مهر هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران (حسابداری و فناوریهای نوین)
  • ۴ مهر هشتمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
  • ۱۸ مهر دومین همایش ملی مدیریت، حسابداری و کسب وکار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
  • ۲۶ مهر پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه
  • ۲۸ مهر اولین کنفرانس بین المللی ترفندهای مدرن مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری با رویکرد رشد کسب وکارها
  • ۳۰ مهر اولین کنگره بین المللی مدیریت، کسب وکار و حسابداری