ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

دوره های آموزشی

 

برگزارکننده  برخی از عناوین دوره های آموزشیزمان برگزاریتوضیحات

 

 سازمان حسابرسی  

 • استانداردهای بین المللی (سایر تفاوتها)
 • ACL
 • حسابداری مدیریت

دی 1395

 برای دریافت بروشور کلیک کنید

دعوت به مجمع عمومی سالانه جامعه حسابداران رسمی ایران

 • آشنایی با بانکهای اطلاعاتی
 • قانون مبارزه با پولشویی و ارتقای سلامت اداری
 • حسابرسی داخلی
 • صورت جریان وجوه نقد
 • تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی و آشنایی با SPSS
 • آیین نگارش و مکاتبات و گزارش نویسی
 • قوانین مالیاتی
 • آشنایی با مفاهیم نظری IFRS
 • حسابرسی داخلی
 • حسابداری مدیریت

نیمسال دوم 1395

 برای دریافت بروشور کلیک کنید
 حسابداران خبره
 • ارزیابی و گزارشگری کنترلهای داخلی
 • حسابداری حقوق و دستمزد
 • حسابرسی داخلی خبره
 • حسابداری صنعتی و حسابداری مدیریت
 • حسابداری مالی
 • تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
 • ACCA

نیمسال دوم 1395

  برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید
شریف2
 • آشنایی با قوانین مالیات بر ارزش افزوده
 • اقتصادسنجی با استفاده از نرم افزار
 • گزارشگری مالی بین المللی با رویکرد آمادگی آزمون DIP-IFRS
 • مدیریت ریسک مالی با رویکرد آمادگی آزمون FRM

بهمن 1395

برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید
انجمن حسابرسان داخلی2
 • حسابرسی فناوری اطلاعات
 • حسابرسی داخلی مبتنی بر COSO
 • حسابرسی داخلی ویژه نهادهای مالی

بهمن 1395

برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید
مدیران مالی  
 • دادرسی مالیاتی
 • IACFM Present

 آذر و دی 1395

برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید