جزییات مناسبت

کنفرانس بین المللی مدلها و تکنیکهای کمی در مدیریت

کنفرانس بین المللی مدلها و تکنیکهای کمی در مدیریت در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ توسط دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.

 

اطلاعات بیشتر