جزییات مناسبت

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی در تاریخ 20 خرداد سال 1399 در گرجستان برگزار می شود.

 

اطلاعات بیشتر