جزییات مناسبت

دهمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

دهمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۹ توسط مؤسسه علمی تحقیقاتی کومه علم آوران دانش در بابل برگزار می شود.

 

 

اطلاعات بیشتر