جزییات مناسبت

کنفرانس پژوهشهای کاربردی در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری

کنفرانس پژوهش¬های کاربردی در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۹ توسط شرکت علم پویان سرمد در کرج برگزار می شود.

 

اطلاعات بیشتر