ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

نظرسنجی آذر ماه

آیا استفاده از ابزار کامپیوتری در حسابرسی صورتهای مالی به کیفیت حسابرسی می افزاید؟
اطلاعات شرکت در نظرسنجی
شماره تماس وارد نشده است.

فهرست نظرسنجی ها

کدعنوانتاریخ شروعتاریخ خاتمهوضعیت
35نظرسنجی آذر ماه۱ آذر ۱۳۹۶۳۰ آذر ۱۳۹۶
34نظرسنجی آبان ماه۱ آبان ۱۳۹۶۳۰ آبان ۱۳۹۶
33نظرسنجی مهرماه۱ مهر ۱۳۹۶۳۰ مهر ۱۳۹۶
32نظرسنجی شهریورماه۱ شهریور ۱۳۹۶۳۱ شهریور ۱۳۹۶
31نظرسنجی مردادماه۱ مرداد ۱۳۹۶۳۱ مرداد ۱۳۹۶
30نظرسنجی تیر ماه۳۱ خرداد ۱۳۹۶۳۱ تیر ۱۳۹۶
۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۲۸ مورد، صفحه ۱ از ۵