ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

نظرسنجی مهرماه

شما به مسئولیت پذیری حرفه حسابداری ایران در قبال منافع عمومی چه نمره ای می دهید؟اطلاعات شرکت در نظرسنجی
شماره تماس وارد نشده است.

فهرست نظرسنجی ها

کدعنوانتاریخ شروعتاریخ خاتمهوضعیت
33نظرسنجی مهرماه۱ مهر ۱۳۹۶۳۰ مهر ۱۳۹۶
32نظرسنجی شهریورماه۱ شهریور ۱۳۹۶۳۱ شهریور ۱۳۹۶
31نظرسنجی مردادماه۱ مرداد ۱۳۹۶۳۱ مرداد ۱۳۹۶
30نظرسنجی تیر ماه۳۱ خرداد ۱۳۹۶۳۱ تیر ۱۳۹۶
29نظرسنجی خرداد ماه۱ خرداد ۱۳۹۶۳۱ خرداد ۱۳۹۶
28نظرسنجی اردیبهشت ماه۱ اردیبهشت ۱۳۹۶۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۲۶ مورد، صفحه ۱ از ۵