ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

نظرسنجی فروردین ماه

در اصلاح احتمالی قانون تجارت، چه نقشی برای حسابداران و حسابرسان قایلید؟
فهرست نظرسنجی ها

کدعنوانتاریخ شروعتاریخ خاتمهوضعیت
27نظرسنجی فروردین ماه۳۰ اسفند ۱۳۹۵۳۱ فروردین ۱۳۹۶
26نظرسنجی اسفند ماه۱ اسفند ۱۳۹۵۲۹ اسفند ۱۳۹۵
25نظرسنجی بهمن ماه۱ بهمن ۱۳۹۵۳۰ بهمن ۱۳۹۵
24نظرسنجی دی ماه۱ دی ۱۳۹۵۳۰ دی ۱۳۹۵
23نظرسنجی آذر ماه۱ آذر ۱۳۹۵۳۰ آذر ۱۳۹۵
22نظرسنجی آبان ماه۱ آبان ۱۳۹۵۳۰ آبان ۱۳۹۵
۱ ۲ ۳ ۴
۲۰ مورد، صفحه ۱ از ۴