ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

نظرسنجی شهریورماه

آیا به نظر شما مقررات چرخش موسسه حسابرسی، با ضوابط آیین رفتار حرفه ای مصوب، سازگار است؟اطلاعات شرکت در نظرسنجی
شماره تماس وارد نشده است.

فهرست نظرسنجی ها

کدعنوانتاریخ شروعتاریخ خاتمهوضعیت
32نظرسنجی شهریورماه۱ شهریور ۱۳۹۶۳۱ شهریور ۱۳۹۶
31نظرسنجی مردادماه۱ مرداد ۱۳۹۶۳۱ مرداد ۱۳۹۶
30نظرسنجی تیر ماه۳۱ خرداد ۱۳۹۶۳۱ تیر ۱۳۹۶
29نظرسنجی خرداد ماه۱ خرداد ۱۳۹۶۳۱ خرداد ۱۳۹۶
28نظرسنجی اردیبهشت ماه۱ اردیبهشت ۱۳۹۶۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
27نظرسنجی فروردین ماه۳۰ اسفند ۱۳۹۵۳۱ فروردین ۱۳۹۶
۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۲۵ مورد، صفحه ۱ از ۵