ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

نظرسنجی مرداد ماه

به نظر شما حسابرسان کشور ما در قضاوت حرفه ای بیشتر تحت تاثیر چه عاملی هستند؟
اطلاعات شرکت در نظرسنجی
شماره تماس وارد نشده است.

فهرست نظرسنجی ها

کدعنوانتاریخ شروعتاریخ خاتمهوضعیت
31نظرسنجی مردادماه۱ مرداد ۱۳۹۶۳۱ مرداد ۱۳۹۶
30نظرسنجی تیر ماه۳۱ خرداد ۱۳۹۶۳۱ تیر ۱۳۹۶
29نظرسنجی خرداد ماه۱ خرداد ۱۳۹۶۳۱ خرداد ۱۳۹۶
28نظرسنجی اردیبهشت ماه۱ اردیبهشت ۱۳۹۶۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
27نظرسنجی فروردین ماه۳۰ اسفند ۱۳۹۵۳۱ فروردین ۱۳۹۶
26نظرسنجی اسفند ماه۱ اسفند ۱۳۹۵۲۹ اسفند ۱۳۹۵
۱ ۲ ۳ ۴
۲۴ مورد، صفحه ۱ از ۴