ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

نظرسنجی بهمن ماه

آیا به نظر شما پیشرفتهای روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات، در آینده نزدیک شکل و روش رسیدگی به حسابها را دگرگون خواهد ساخت؟
اطلاعات شرکت در نظرسنجی
شماره تماس وارد نشده است.

فهرست نظرسنجی ها

کدعنوانتاریخ شروعتاریخ خاتمهوضعیت
37نظرسنجی بهمن ماه۱ بهمن ۱۳۹۶۳۰ بهمن ۱۳۹۶
36نظرسنجی دی ماه۱ دی ۱۳۹۶۳۰ دی ۱۳۹۶
35نظرسنجی آذر ماه۱ آذر ۱۳۹۶۳۰ آذر ۱۳۹۶
34نظرسنجی آبان ماه۱ آبان ۱۳۹۶۳۰ آبان ۱۳۹۶
33نظرسنجی مهرماه۱ مهر ۱۳۹۶۳۰ مهر ۱۳۹۶
32نظرسنجی شهریورماه۱ شهریور ۱۳۹۶۳۱ شهریور ۱۳۹۶
۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۳۰ مورد، صفحه ۱ از ۵