ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

آخرین شماره

 حسابرس - شماره 100

فروردین و اردیبهشت1398

جلد 100

برای مشاهده فهرست این شماره نشریه بر روی لینک زیر کلیک کنید:

فهرست نشریه100

برای دریافت متن کامل مقالات بر روی نام مقاله در فهرست کلیک کنید.

صاحب امتیاز سازمان حسابرسی
مدیرمسئول     اکبر سهیلی پور 
 شورای مدیریت

 اکبر سهیلی پور، محمود پور بهرامی، محمد جواد صفار، هوشنگ نادریان،دکتر رضا نظری، لطفعلی لطفعلیان صارمی، دکتر یدالله مکرمی

 سردبیر دکتر یدالله مکرمی
 مدیر اجرایی
 توران اکوان
تلفن  021-88953119
 فکس
 021-88951209