مجله حسابرس / نشریه حسابرس / موضوعات محوری

موضوعهای محوری

 موضوعهای محوری نشریه حسابرس

 

 شماره 107- تیر 1399- همه گیری ویروس کرونا و پیامدهای حسابداری و حسابرسی آن

شماره 108- شهریور 1399- گزارش تفسیری مدیریت؛ گسترش دامنه گزارشگری مالی

شماره 109- آبان 1399- مهارتها و شایستگیهای لازم برای حسابداران حرفه‌ای شاغل در بخش عمومی

شماره 110- دی 1399- آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات

شماره 111- اسفند 1399- بازبینی کننده کیفیت قرارداد حسابرسی

شماره 112- اردیبهشت 1400- دانشنامه استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی؛ صورتهای مالی الکترونیک

شماره 113- تیر 1400- پیامدهای اخلاقی فناوری برای حسابداران

شماره 114- شهریور 1400- نقش حسابداران در مبارزه با پولشویی

شماره 115- آبان 1400- اخلاق در شرایط پیچیده امروز (به مناسبت روز جهانی اخلاق)

شماره 116- دی 1400- گزارشگری مرتبط با پایداری