ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

سرمقاله - نشریه شماره 100الی 105

حسابداران حرفه ای چه شایستگیهایی باید داشته باشند؟ سرمقاله، دکتر یدالله مکرمی، نشریه 100

نشریه 100، فروردین و اردیبهشت 1398، دکتر یدالله مکرمی

نشریه حسابرس، برای اطمینان از همسوبودن خط مشی آینده خود با خواسته های مخاطبان، راهبرد نشریه را بازنگری و برنامه کار خود را بر اساس راهبرد بازنگری شده تنظیم می کند.