به مجله حسابرس خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

مقالات اصلی - نشریه شماره 82 الی 87

کلمه جستجو :
گروه بندی :
از تاریخ :
تا تاریخ :
سخنرانی فایض چودری مدیرارشد اجرایی فدراسیون بین المللی حسابداران جهانی شدن و نارضایتیهای پیرامونش با قدردانی از جی استیگلیتز، نشریه شماره 86
معصومه امیری
بررسی تأثیر عضویت مؤسسه های حسابرسی کوچک در انجمنها، شبکه ها و اتحادیه ها بر کیفیت و حق الزحمه حسابرسی آنها، نشریه شماره 86
ناظمی اردکانی 1689
منافع مشارکت در شبکه یا اتحادیه بین المللی برای موسسه های حسابرسی متوسط، نشریه شماره 86
سعید سپهرم 1686
نقش پررنگ چهار مؤسسه بزرگ حسابرسی در گل آلود کردن نظام مالی برون مرزی، نشریه شماره 86
نقش پررنگ چهار مؤسسه بزرگ حسابرسی در گل آلود کردن نظام مالی برون مرزی
مؤسسه برترحسابداری دنیا، نشریه شماره 86
میکائیلی 1685
آیا موسسه شما باید به یک اتحادیه حسابداری بین المللی ملحق شود؟ نشریه شماره 86
مریم گوارا 1682
حسابرسی به کمک نرم افزار؛ رویکرد ای سی ال- قسمت چهارم فرایند اجرایی حسابرسی کامپیوتری، نشریه شماره 85
حسابرسی به کمک نرم افزار؛ رویکرد ای سی ال- قسمت چهارم فرایند اجرایی حسابرسی کامپیوتری
حسابرسی مبتنی بر ریسک با استفاده از کوبیت، نشریه شماره 85
حسابرسی  مبتنی بر  ریسک با  استفاده  از  کوبیت
حسابرسی مبتنی بر ریسک پرسش و پاسخ کمیته فنی، نشریه شماره 85
حسابرسی مبتنی بر ریسک پرسش و پاسخ کمیته فنی
بهترین رویه های حسابرسی مبتنی بر ریسک، نشریه شماره 85
بهترین رویه های حسابرسی مبتنی بر ریسک
اجرای حسابرسی مبتنی بر ریسک در بنگاههای کوچک ومتوسط، نشریه شماره 85
اجرای حسابرسی مبتنی بر ریسک در بنگاههای کوچک ومتوسط
مروری بر حسابرسی مبتنی بر ریسک، نشریه شماره 85
مروری بر حسابرسی مبتنی بر ریسک
تعیین حوزه تلفیق و شاخصهای کنترل طبق استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی، نشریه شماره 85
تعیین حوزه تلفیق و شاخصهای کنترل طبق استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی، دکتر صفرزاده
افشای ارزش منصفانه تسهیلات اعطایی و سپرده های بانکها (و دیگر داراییها و بدهیهای مالی) براساس استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی؛ چالشها و راهکارها، نشریه شماره 85
افشای ارزش منصفانه تسهیلات اعطایی و سپرده های بانکها (و دیگر داراییها و بدهیهای مالی) براساس استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی؛ چالشها و راهکارها
سیر تکاملی حسابرسی از رویکرد حسابرسی سنتی به حسابرسی آینده، نشریه شماره 85
سیر تکاملی حسابرسی از رویکرد حسابرسی سنتی به حسابرسی آینده، مریم گوارا
رویکرد حسابرسی مبتنی بر خطر، نشریه شماره 85
رویکرد حسابرسی مبتنی بر خطر ، سپهرم
استفاده از تحلیل داده برای براورده کردن الزام استانداردهای حسابرسی مبتنی بر ریسک، نشریه شماره 85
استفاده از تحلیل داده برای براورده کردن الزام استانداردهای حسابرسی مبتنی بر ریسک، معنوی مقدم
حسابرسی به کمک نرم افزار؛ رویکرد ای سی ال- قسمت سوم، نشریه شماره 84
حسابرسی به کمک نرم افزار؛ رویکرد ای سی ال- قسمت سوم،عدالت
مروری بر استقلال حسابرس در بخش عمومی، نشریه شماره 84
فرهاد فرزان
تعیین حوزه تلفیق و شاخصهای کنترل در دولتهای ایالتی و محلی امریکا، نشریه شماره 84
تعیین حوزه تلفیق و شاخصهای کنترل در دولتهای ایالتی و محلی امریکا، صفرزاده
آیا ارائه خدمات غیرحسابرسی استقلال حسابرس را آسیب میرساند؟ نشریه شماره 84
آیا ارائه خدمات غیرحسابرسی استقلال حسابرس را آسیب میرساند؟احمد حاتمی
تهدیدها و فشارهای اجتماعی نسبت به استقلال حسابرس، نشریه شماره 84
تهدیدها و فشارهای اجتماعی نسبت به استقلال حسابرس، بنابی
روابط درازمدت کارکنان حسابرسی با صاحبکار حسابرسی درباره پیشنویس تغییرات پیشنهادی، نشریه شماره 84
روابط درازمدت کارکنان حسابرسی با صاحبکار حسابرسی درباره پیشنویس تغییرات پیشنهادی
قانون حسابرسی اتحادیه اروپا؛ از دیدگاه مؤسسه ارنست اند یانگ، نشریه شماره 84
قانون حسابرسی اتحادیه اروپا؛ از دیدگاه مؤسسه ارنست اند یانگ، گنجی
اثر دوره تصدی حسابرس بر استقلال حسابرس، نشریه شماره 84
اثر دوره تصدی حسابرس بر استقلال حسابرس، محمدحسین نوقابی
حسابرسی در اتحادیه اروپا و اصلاح اصل استقلال، نشریه 84
حسابرسی در اتحادیه اروپا و اصلاح اصل استقلال، سعید سپهرم
بسته چارچوب مفهومی برای استقلال، نشریه شماره 84
بسته چارچوب مفهومی برای استقلال، مریم گوارا
ملاحظه های اخلاقی مربوط به تعیین حق الزحمه حسابرسی در شرایط وجود فشار برای کاهش حق الزحمه، نشریه شماره 84
ملاحظه های اخلاقی مربوط به تعیین حق الزحمه حسابرسی در شرایط وجود فشار برای کاهش حق الزحمه
استقلال حسابرس مسائل مرتبط با حق الزحمه حسابرسی، نشریه شماره 84
استقلال حسابرس، معنوی مقدم
اصول استقلال؛ مقایسه استانداردهای بین المللی با رهنمود اتحادیه اروپا، نشریه شماره 84
اصول استقلال، دکتر ناظمی
مالیه بخش عمومی؛ پای صحبت یان بال، نشریه شماره 83
دکتر غلامرضا کردستانی
وجدان مثال زدنیِ جمشید ارجمند، نشریه شماره 83
محمد شلیله
تجدیدارزیابی داراییها از دیدگاه تئوری اثباتی حسابداری، نشریه شماره 83
شاهین کرزبر
تجدید ارزیابی داراییهای ثابت؛واقعیتهای قابل تامل، نشریه شماره 83
سعید سپهرم
تاثیر پذیرش موارد تفاوت استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و استانداردهای حسابداری ایران بر ویِژگیهای کیفی اطلاعات، نشریه شماره 83
محمد محمودی
بدهی ها و تعهدهای عمومی، نشریه شماره 83
دکتر بتول زارعی
اصول پذیرفته شده جدید حسابداری بریتانیا: داراییهای تجدیدارزیابی شده، نشریه شماره 83
مریم گوارا
حسابرسی به کمک نرم افزار؛ رویکرد ای سی ال - قسمت دوم؛ روشها و ابزار حسابرسی مبتنی بر کامپیوتر، نشریه شماره 83
احمد عدالت
استاندارد بین المللی گزارشگری مالی برای بنگاه های کوچک و متوسط: تجدید ارزیابی اموال، ماشین آلات وتجهیزات، نشریه شماره 83
ستایش
حسابداری اموال، ماشین آلات و تجهیزات در استاندارد بین المللی حسابداری شماره 16، نشریه شماره 83
بیلندی
تعیین حوزه تلفیق و شاخصهای کنترل در دولت مرکزی امریکا، نشریه شماره 83
صفرزاده
فناوری اطلاعات در اصلاحیه جدید قانون مالیاتهای مستقیم، نشریه شماره 83
حسن حاجیان
بازار رهن ثانویه واکنشی مناسب به نیاز بازار ایران، نشریه شماره 82
بازار رهن ثانویه واکنشی مناسب به نیاز بازار ایران
ارزشگذاری ابزار نوین مالی، نشریه شماره 82
ارزشگذاری ابزار نوین مالی
تعیین حوزه تلفیق در بخش عمومی دیدگاه ها، نشریه شماره 82
تعیین حوزه تلفیق در بخش عمومی دیدگاه ها
حسابرسی به کمک نرم افزار؛ رویکرد ای سی ال، نشریه شماره 82
حسابرسی به کمک نرم افزار؛ رویکرد ای سی ال
استاندارد بین المللی حسابداری شماره 39 ابزار مالی شناخت و اندازه گیری، نشریه شماره 82
استاندارد بین المللی حسابداری شماره 39 ابزار مالی شناخت و اندازه گیری
کارکردهای ابزار مالی اسلامی (صکوک اسلامی)، نشریه شماره 82
کارکردهای ابزار مالی اسلامی (صکوک اسلامی )
آیا با کاشف و ماهر آشنا هستید؟ نشریه شماره 82
آیا با کاشف و ماهر آشنا هستید؟
تأمین مالی اسلامی؛ خلق ارزش تحولات دهه اخیر، نشریه شماره 82
تأمین مالی اسلامی؛ خلق ارزش تحولات دهه اخیر
چشم اندازی بر ابزار نوین مالی و وضعیت آن در ایران، نشریه شماره 82
چشم اندازی بر ابزار نوین مالی و  وضعیت آن در ایران
رویکرد آموزشی مبتنی بر چارچوب برای حسابداری بدهیها، نشریه شماره 82
رویکرد آموزشی مبتنی بر چارچوب  برای حسابداری بدهیها
از بحران تا اطمینان: فراخوانی برای انتظامبخشی جهانی یکنواخت و باکیفیت، نشریه شماره 82
از بحران تا اطمینان فراخوانی برای انتظامبخشی جهانی یکنواخت و باکیفیت
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به مجله حسابرس می‌باشد.