به مجله حسابرس خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

مصاحبه - نشریه شماره 76 الی 81

کلمه جستجو :
گروه بندی :
از تاریخ :
تا تاریخ :
هماهنگی بین اعضای هیئت علمی؛ گفتگو با آقای دکتر محمدحسین قائمی، نشریه شماره 81
آقای دکتر محمد حسین قائمی
مدل پیشنهادی؛ گفتگو با آقای دکتر علی رحمانی، نشریه شماره 81
آقای دکتر علی رحمانی
یادگیری نکته ها و ظرافتها؛ گفتگو با دکتر مهدی مرادزاده فرد؛ نشریه شماره 81
آقای دکتر مهدی مرادزاده فرد
ضعف سیستم آموزشی؛ گفتگو با خانم دکتر زهرا دیانتی دیلمی، نشریه شماره 81
ضعف سیستم آموزشی
سنگ زیربنای توسعه پایدار؛ گفتگو با آقای نظام الدین ملک آرایی، نشریه شماره 81
آقای ملک آرایی
نیازمند همکاری بین المللی؛ گفتگو با آقای عباس شجاعی؛ نشریه شماره 80
گفتگو با اقای عباس شجاعی
به کارگیری موازی؛ گفتگو با دکتر محسن خوش طینت؛ نشریه شماره 80
گفتگو با دکتر خوش طینت
مسئولیت سنگین حرفه؛گفتگو با دکتر جواد شکرخواه؛ نشریه شماره 80
گفتگو با دکتر جواد شکرخواه
تلاش عظیم، موفقیت چشمگیر؛ گفتگو با آقای رحمت اله صادقیان، نشریه شماره 80
گفتگو با آقای رحمت اله صادقیان
استقبال از استانداردهای گزارشگری مالی برای واحدهای کوچک ومتوسط، گفتگو با دکتر کیهان مهام، نشریه شماره ۷۹
دکتر کیهان مهام
پاسخگوی نیاز همه واحدها؛ گفتگو بادکتر موسی بزرگ اصل، نشریه شماره ۷۹
دکتر موسی بزرگ اصل
ارزش آفرین،گفتگو با دکتر حسین کثیری، نشریه شماره 78
ارزش آفرین
اقدام زودرس؛گفتگو با منصور شمس احمدی،نشریه شماره 78
گزارشگری کنترلهای داخلی: اقدام زودرس
پیشبرد هدفها،گفتگو باابوالقاسم فخاریان، نشریه شماره 78
سیستم کنترل داخلی؛ پیشبرد هدفها
ابزار مدیریت منابع عمومی؛ گفتگو با محمد صابری، نشریه شماره 77
ابزار مدیریت منابع عمومی
در ابتدای راه؛ گفتگو با محمد شریعتی، نشریه شماره 77
در ابتدای راه
نیاز به پاسخگویی؛ گفتگو با محسن برزوزاده، نشریه شماره 77
نیاز  به پاسخگویی
ضرورت نقشه جامع؛ گفتگو با دکتر مسعود ابوالحلاج، نشریه شماره 77
ضرورت نقشه جامع
ابهام در تعریف بخش عمومی؛ گفتگو با دکتر بتول زارعی، نشریه شماره 77
ابهام در تعریف بخش عمومی
نیازمند مطالعه تطبیقی؛ گفتگو با دکتر جعفر باباجانی، نشریه شماره 77
نیازمند مطالعه تطبیقی
توجه به واقعیتها؛ گفتگو با ابراهیم موسوی،نشریه شماره 77
توجه به واقعیتها
تلاش برای جلب اعتماد عمومی؛ گفتگو با اکبر سهیلی پور، نشریه شماره 76
تلاش برای جلب اعتماد عمومی
نظریه های فرایندی در گفتگو با دکتر علی عسکری، نشریه شماره 76
نظریه های فرایندی
توجه به نیاز مخاطبان؛ گفتگو با امین حسین رحیمی، نشریه شماره 76
توجه به نیاز مخاطبان
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به مجله حسابرس می‌باشد.